Wat is ANBI?

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die:

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden
gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bijministeriële regeling aangewezen staat,
door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
Stichting Eye For Others wordt door de Nederlandse staat als ‘ANBI’ aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen voor die organisatie zelf maar ook voor u als sponsor of supporter is dit voordelig. Uw gift is namelijk aftrekbaar van de belasting.

Documenten

Klik op één van onderstaande documenten om deze in te zien of te downloaden

Giften

Uw steun is van harte welkom. Bezoek de ‘pagina steun‘ ons voor meer informatie en gegevens.