Sinds een aantal maanden zit ik ook in de WhatsApp groep “Brand & Veiligheid”. De reden dat ik ook in deze groep zit is dat wij verblijven in ons trainingscentrum op een stuk land van een bevriende boer. De Appgroep is van alle boeren en betrokkenen in de omgeving. Er zijn boeren die bokken houden, anderen verbouwen gewassen zoals luzern of druiven om wijn van te maken. Ook Nationaal Park Mokala zit in deze groep. Bijna dagelijks komen er wel meldingen binnen. De meeste betreffen beginnende branden zodat deze snel geblust kunnen worden met hulp van wie beschikbaar is.

Soms komen er andere meldingen al dan niet met foto’s binnen zoals laatst. Om je een voorstelling te maken: een gemiddelde boer heeft aardig wat hectare land. Ook wonen verschillende boeren op grote afstand van elkaar met ieder hun eigen stuk land. Wat laatst gebeurde is dat er een auto met een aanhanger door het veld reed die schapen vervoerde. Het waren onbekende mensen en er wordt helaas ook vee gestolen. Op zo’n moment komt er een melding. In dit geval bleek het in orde te zijn. De schapen waren eerlijk gekocht. Een andere keer kwam er een emotioneel bericht binnen. De boer was met zijn werkers naar Kimberley geweest en bij terugkomst lagen zijn 2 honden dood op het erf. De 1e gedachte was dat de honden waren vergiftigd en diegene die dit zou hebben gedaan op een later moment terug zou komen om de boel leeg te stelen. Na autopsie op de honden bleek dat een geelslang de honden te pakken had genomen.

Wat mij bij de laatste 2 berichten vooral geschokt heeft is dat er een grote angstcultuur heerst. Er wordt als 1e van het slechtste uitgegaan. Aan de ene kant wel begrijpelijk want er gebeuren inderdaad slechte dingen maar aan de andere kant….