Vandaag is het eindelijk gelukt om de shantie bij Elsie Mazingane af te bouwen nadat de oktobergroep ermee was begonnen!

De zinken voor het dak lagen er al en het benodigde hout en materialen hebben we meegenomen. We waren met 5 personen waarvan 4, ondertussen ervaren, bouwers.

Oom Klaas en Jack beginnen de palen voor het dak van de shantie op maat te zagen onder toeziend oog van Elsie.. Bernice heef de latten waarop de zinken rusten op de juiste maat gezaagd en Ton begint met schroeven. Zo heeft iedereen zijn taak en al samenwerkend zit het dak er na zo’n 2 uur op.

Antoinette heeft, naast foto’s maken en materialen aangeven, samen met Elsie de dode stukken van de boom gezaagd.

Er staat nu een mooie ruimte waar Elsie het beheer over heeft en, naar wij hopen, veel gebruik van wordt gemaakt door de verschillende organisaties om te kunnen vergaderen, counseling te kunnen doen, dans- en muziektraining gegeven kan worden en wat al niet meer waarmee vrouwen en jonge mensen worden ondersteund.

Fotoalbum