{:nl}We zijn weer flink aan de bak geweest vandaag. Voor sommigen van ons wordt opstaan om 6 uur steeds lastiger :P. Maar uiteindelijk waren we toch op weg naar het Regenboog project in Ritchie. We hebben onze muurtekening afgemaakt! Het is echt leuk geworden en we zijn best wel een beetje trots. Ook zijn we begonnen met schuren in het ‘restaurant’. Dat moet het worden in ieder geval. Het galmde heerlijk in dat gebouw. Dus wij weer volop zingen natuurlijk! Met z’n allen, en oom Klaas niet te vergeten, zongen we: ‘My Bonny is over the ocean’. Maar liefst 4-stemmig, haha!

Toen we thuis waren zijn we broodjes gaan smeren voor morgen. Heel veel broodjes want morgen gaan we weer het township in voor kinderwerk!

Nu is het wachten op de 4 studenten die op weg hier naar toe zijn. Straks met z’n allen gezellig eten.

Marije: Heerlijk gezongen en geschilderd met oom Klaas! Genieten!

Esther: Super leuk dat de kinderen zo van zingen houden. Het nieuwe liedje: ‘Who is the King of the jungle’ kennen ze steeds beter! Dat moet ook want donderdag gaan we dit met elkaar zingen, voor publiek.

Daphne: Wie wil er nou niet een zon schilderen… ?

[wpbgallery id=4044]{:}{:gb}We have been busy again today. For some of us getting up at 6 AM is getting more and more difficult: P. But in the end we were on our way to the Rainbow project in Ritchie. We finished our mural drawing! It has become really fun and we are proud. We also started sanding the ‘restaurant’. A restaurant is what it should be. It echoed wonderfully in that building. So we are of course singing again! Together, and uncle Klaas, not to mention, we sang: ‘My Bonny is over the ocean’. singing four voices, haha!

When we were home we were going to prepare bread for tomorrow. A lot of sandwiches because tomorrow we will enter the township for children’s work!

Now we are waiting for the 4 students who are on their way. Soon we will be all together for diner.

Marije: Delicious sung and painted with Uncle Klaas! Enjoy!

Esther: Super fun that the children love singing. The new song: ‘Who is the King of the jungle’ they know better and better! That is important because we are going to sing this in public each next Thursday.

Daphne: Who does not want to paint a sun …?

[wpbgallery id=4044]{:}