{:nl}Voor de tweede keer hebben we kinderwerk gedaan in het township Rietveal. Maar nu niet in de community-hal zoals de vorige keer maar op dezelfde manier als in het township Motswedimosa: gewoon ergens tussen de shanty’s beginnen en kinderen die er rondlopen ophalen. De 4 nieuwe studenten gingen ook mee. Dat was leuk. Nu waren wij degenen die hen dingen konden vertellen.

Het was erg warm vandaag. Zelfs de kinderen hadden het zweet op hun hoofdjes staan. Het viel ons op dat deze kindjes niet zo fris roken en ook veel kapotte kleren hadden. We hebben hen gelukkig een leuke ochtend kunnen bezorgen. Zelfs moeders deden mee met springtouwen, schminken en kringspelletjes. Dat springtouwen gaat hier echt anders dan in Nederland, grappig joh. Helaas zien we heel weinig vaders. Die werken, hangen ergens rond of zijn gewoon verdwenen. Alcoholmisbruik is een ontzettend groot probleem hier…

Vanmiddag konden we even relaxen. Ook fijn! Tot onze grote vreugde gingen we rond zonsondergang nog een rit maken in het veld. Echt even off-road geweest. Vandaag hebben we zoeien (Zuid-Afrikaanse Koeien), stokstaartjes en een wild zwijn van héél dichtbij gezien!

‘s Avonds kwamen de jongens op het idee om met hun zaklamp het veld in te schijnen. Je zag allemaal oogjes oplichten! Kleine diertjes, maar het blijft spannend want we weten nog steeds niet wat het zijn…..!

Marije: bizar dat zoveel kinderen op zo’n jonge leeftijd er alleen voor staan, dat viel me echt op vandaag.

Esther: het maakt me verdrietig om te zien hoe zulke lieve kindertjes erbij lopen… Ik gun hen allemaal een leven waarin zij veilig kunnen opgroeien en toekomstperspectief hebben. Wie bidt ermee?

Daphne: wisten jullie dat…. De maan hier anders staat? Hier staat de maan als een glimlach. Hij word dus van onderen als eerst belicht. (hang graag even de wijsneus uit .

[wpbgallery id=4049]{:}{:gb}For the second time we have done child service in the township Rietveal. But not in the community hall like last time but in the same way as in the township Motswedimosa: Just start somewhere between the shacks and pick up kids walking around. The 4 new students also participated. That was fun. Now we were the people who could tell them things.

It was very hot today. Even the children had sweat on their heads. We realized that these kids did not smell so fresh and also had many broken clothes. We were happy to have a nice morning. Mothers of the children took part with jumping ropes, face painting and games. They jump different then in the Netherlands, funny joh. Unfortunately, we see very few fathers. They hang around somewhere or were disappeared. Alcohol abuse is an extremely big problem here …

This afternoon we could relax. That’s nice! We went to the field around sunset. Really been off-road. Today we have seen South African Cows, poultices and a wild boar very close!

In the evening the boys came up with the idea of ​​shining the field with their flashlight. We saw eyes shining! Small animals, but it remains exciting because we still do not know what it is … ..!

Marije: bizarre that so many children at such a young age are alone, that really struck me today.

Esther: I’m sad to see how such lovely children are doing … I wish them all a life where they can grow up safely and have a future perspective. Who’s praying?

Daphne: Did you know that. The moon is different here? Here is the moon like a smile. He is exposed from below as first illuminated. (just being a wise person..)

[wpbgallery id=4049]{:}