{:nl}

Van de redactie: twee verhalen, want we hebben ons gespitst…

4 augustus Mart

Donderdag kwamen we vroeg uit de veren om ons klaar te maken voor de werkdag. Eenmaal op de werkplaats konden we beginnen met werken. Wij hebben veel geverfd en geschuurd en jawel, geplamuurd. De werkdag was korter dan normaal omdat we naar Nadia gingen. Nadia is een super lieve en gastvrije vrouw die bij de politie werkt. Via Ton konden wij daar een nacht verblijven. We hebben veel geleerd over de cultuur en hoe ze daar leefde. Na het lekkere eten zijn we bezig gegaan met eten maken voor de volgende dag. We hebben voor 400 mensen gekookt.

Na een goede nachtrust werden wij om 5:00 gewekt. We hebben heerlijk ontbeten. Na het ontbijt moesten we gelijk door na de garage van de vader van Nadia. Daar hebben we het eten klaargezet en moesten we wachten op de eerste mensen. Het was wel erg lastig om in te schatten of de mensen die langskwamen wel echt eten nodig hadden maar daar werden we gelukkig goed bij geholpen. Het eten was nog niet op, dus zijn we naar twee plekken gereden met bejaarde mensen. Die mensen konden het erg waarderen. Na dat we al het eten hadden uitgedeeld zijn we langs een beurs gereden wat Nadia zei dat leuk was maar wat we een beetje verkeerd opvatte. We hadden het al snel gezien en waren al gauw weer weg. Daarna zijn we naar een winkel gereden voor een ketting voor de kettingzaag en toen zijn we weer naar Nadia gereden voor de aanhangwagen en onze spullen. Toen kwam het moment dat we afscheid moesten nemen van de lieve familie. We reden nog gauw langs de dokter wat niet succesvol was omdat hij in Ritchie zat en niet in Kimberley. Dat is het meest vervelende aan Afrikaanse mensen. Het is bijna onmogelijk om een goede afspraak te maken met de mensen hier. Het word ook de “Afrikaanse” tijd genoemd omdat ze bijna altijd te laat zijn. Maar ja, dat hoort erbij. We reden door naar de laatste activiteit van de dag. De boerderij van Johan. Ik heb ontzettend veel respect voor die man omdat hij niet wil automatiseren, omdat hij dan 300 mensen aan het werk houdt. Wat een goede actie. We zijn er wel geweest maar niet volledig omdat we allemaal bekaf waren. Het waren 2 super leuke dagen en ik heb erg genoten.

4 augustus Arnold

Ton en Arnold waren donderdag en vrijdag naar Vereenging met de Beide counselors John en Normen en een hoge ambtenaar. Vereening ligt bij Johannesburg. Het was een enorm eind rijden: zo’n 600 km heen en terug. We hebben het kantoor bezocht van Dr Chales Awuzie, hij is doctor in de computertechnologie. We hebben een plan gemaakt om een ict project in Ritchie te starten op het Regenboogproject. Een plan waarmee we samenwerken met technasiumafdeling van het Veluwscollege Walterbosch en leerlingen uit de townships. Ondanks dat we 12 uur in de auto hebben gezeten was het zeer de moeite waard.

[wpbgallery id=3626]{:}{:gb}

From the editors: two stories because we have split up.

August 4th Mart

Thursday we were the early birds to get ready for a day at work. Once on the workplace we could instantly start working. We have painted a lot, sanded and filled some holes in the wall. The working day was a little bit shorter than a normal day because we went to Nadia. Nadia is a sweet and hospitable woman working with the police. Ton arranged that we could stay there for one night. We learned a lot about the culture and how they live in South Africa. After the good food we went to make food for the next day. We cooked for 400 people.

After a good night’s sleep we were woken at 5:00. We had a good breakfast. After breakfast we had to go straight to Nadia’s father’s garage. There we put the food on a table and we had to wait for the first people to arrive. It was very difficult to notice whether the people who came along really needed real food.  but we were helped by this. We had some food left, so we traveled to two places with elderly people. Those people greatly appreciated it. After we got rid of all the food we drove past a fair. Nadia said it would be fun but it was disappointing. We had seen it I a short time and left soon. Then we drove to a store to get a chain for a chainsaw and then we drove to Nadia again for the trailer and all our stuff. Then the moment came we had to say goodbye to the sweet family. We drove to the doctor house but we were not successful because the doctor was in Ritchie and not in Kimberley. That’s the most annoying of African people. It’s almost impossible to make a good appointment with people. It is called the “African” time because they are almost always late. We must get used to it. We continued to the last activity of the day. Johan’s farm. I have a lot of respect for this man because he does not want automations so 300 people can be employed. A good action. We stayed a while but not so long, because we were all tired. The 2 days were fun, I really enjoyed it.

August 4th Arnold

On Thursday and Friday  Ton and Arnold went to Vereenging with both counselors John and Normen and a senior official. Vereenging is near Johannesburg. It was quite a long drive: about 600 km back and forth. We visited the office of Dr Chales Awuzie, he is a doctor in computer technology. We have made a plan to start an ict project in Ritchie on the Rainbow Project. A plan which we will work with the technical students of the Veluwe College Walterbosch and students from townships. Despite having spent 12 hours in the car, it was worth it.

[wpbgallery id=3626]{:}