{:nl}Om 6 uur werden we wakker gemaakt door Ton. Iedereen een bak koffie en toen buiten in het zonnetje het ‘goeiemorgengesprek’ gehad. Het ging over jezelf vernederen en worden als een kind. Dat was Mooi! Daarna lekker ontbeten en om half 8 in het busje gesprongen en naar Ritchie gereden. Onderweg nog zebra’s gezien!!!

Aangekomen in Ritchie bij het regenboogproject vlogen de kinderen om onze nek. Wat een bijzonder moment was dat. Ze waren zo blij en uitgelaten. Het was erg leuk om de school en het hele terrein nu in het echt te zien. Na een rondleiding zijn we aan de slag gegaan.

Oom Klaas heeft ons uitgelegd wat we moesten doen en ons op weg geholpen. We zijn begonnen met schuren en stofvrij maken van een gebouwtje daarna de muren in de grondverf gezet. We hebben een boel lol gehad tijdens het werken. Zingen, dansen en schilderen gaat uitstekend samen! Haha! Het was erg fijn om heel praktisch bezig te zijn en op zo’n manier te kunnen helpen met het project.

Toen we terugreden naar ons plekkie hadden we het prachtige plan om zodra we aankwamen lekker te gaan zwemmen. Maar toen we buiten kwamen waaide het ontzettend hard. Die harde wind is echt iets wat we nooit hadden verwacht hier in Afrika. Maar dan moet je echt, ook hier,  een dikke trui aan.

Marije: Het was fantastisch om te zien hoe blij die kinderen waren toen we aankwamen. Dankbaar dat we wat voor ze kunnen betekenen.

Daphne: Heerlijk om even  met m’n handen te kunnen werken en grappig dat de kids je echt zien als blanke/witte.

Esther: Na alle verhalen van de vorige groep, hebben we eindelijk oom Klaas ontmoet, wat een leuke klusjesman! (PS: ik had het warm, heerlijk die afritsbenen :P)

Liefs Ons….

[wpbgallery id=3856]{:}{:gb}At 6 o’clock we were awoken by Ton. Everyone had a cup of coffee and then we had a “good morning conversation” in the sun. It was about humiliating yourself and becoming like a child. That was beautiful! Then we had breakfast, at half past eight we drove to Ritchie. We spotted zebras !!!

When we Arrived in Ritchie at the rainbow project, the children flew around our neck. What a special moment was that. They were so happy and excited. It was really fun to see the school and the whole site. We started after a tour.

Uncle Klaas explained what we had to do and helped us on our way. We started brushing and dusting  a building after that the walls were painted in a primer. We had a lot of fun while working. Singing, dancing and painting goes well together! Haha! It was very nice to be productive and being able to help the project in such a way.

When we returned to our place we had a great plan to go swimming as soon as we arrived. But when we got out of the van, the wind was blowing very hard. That wind is really something we’d never expected here in Africa. But in this case you really need a big sweater here as well.

Marije: It was great to see how happy those children were when we arrived. Thankful that we can mean something for them.

Daphne: Delightful to work with my hands and funny that the kids really see you as white.

Esther: After all the stories of the previous group, we finally met Uncle Klaas, what a nice workman! (PS: It was hot, nice to have trousers with ‘disposable legs’: P)

[wpbgallery id=3856]{:}