{:nl}Vandaag voor de 2e keer op het regenboogproject gewerkt. Verder gegaan waar we gisteren mee bezig zijn geweest, en dat is nu af! We hebben ook de autobanden op het terrein gepimt. Dat was echt super leuk!

In onze pauze hebben we met de kinderen gespeeld. ‘We maken een kringetje’ , bellen geblazen en liedjes gezongen. (check video). Voor dat je het weet zitten er drie kinderen op je nek, haha. Ze zitten aan je haar en aan je horloge en voelen in al je zakken of er nog wat in zit.

Na het werk hebben we een goede vriendin van Ton ontmoet. Elby. Zij woont achter de school. Het is een bijzondere vrouw die vanaf haar schouders verlamd is en in bed of rolstoel zit/ligt. We hebben ‘baie lekr gepraat’ in het Afrikaans. Omdat zij best eenzaam is, genoot ze van onze aanwezigheid en dat straalde ze echt uit.

Nadat we onze handen verfvrij hadden gemaakt zijn we op safaritoer gegaan in een super stoer bakkie! Wat een ongelofelijk mooie schepping. En zoooo veel dieren gezien! Gempsbokken, sprinkbokken, rooibokken, zebra’s, stokstaartjes, gnoe’s, arenden, schildpadden en blesbokken. En niet te vergeten de wilde zwijnen (oftewel ‘vlakvarkes’). En dat allemaal in onze achtertuin! 😀

Ps: bekijk Sjony de schildpad even. Hij moest plassen van angst toen we hem oppakten.

Esther: Lieve Anna en Lois, wat is het hier ontzettend mooi! En bekijk de foto maar, ik geef jullie een dikke knuffel! Liefs mama

Marije: Vandaag kunnen schilderen en foto’s gemaakt.. heerlijk in mijn element. En Bertus: Ek is lief vir jou!

Daphne: Wat vonden de kinderen het vreemd dat ik rood/oranje haar heb. Ze gingen er helemaal aanzitten en voelen en zeiden ‘Orange! Orange!’

[wpbgallery id=3918]{:}{:gb}Today,  the 2nd day on the rainbow project. We went on with yesterday’s work, and it is finished now.  We also pimped the car tires on the ground. That was really fun!

In our lunchbreak we played with the children. “We make a circle,” blow bubbles and sing songs. (check video). Before you know, there are three children on your neck, haha. They are touching your hair and your watch and they are feeling in your pockets  if you have something in it.

After work, we met a good friend of Ton. Elby. She lives behind the school. It is a special woman who is paralyzed from her shoulders and is in bed or in a wheelchair. We have spoken a lot of African words. Because she is very lonely, she enjoyed our presence and it really makes here happy and shine.

After we cleaned our hands from the paint, we went on a safari tour in a super cool ‘bakkie’! The world is an incredibly beautiful creation. And we have seen soooo many animals! Gemsboks, springboks, impalas, zebras, poultices, gnomes, eagles, turtles and scallops. And not to mention the wild boar (or “flat pig”). And all of that in our backyard! : D

Ps: See Sjony the tortoise for a moment. He had to pee out of fear when we picked him up.

Esther: Dear Anna and Lois, what is this beautiful! And look at the picture, but I give you a big hug! Love mom

Marije: Today we paint and take pictures .. totally in my element. And Bertus: I love you!

Daphne: What did the kids feel strange when they saw my red / orange hair. They sat there and touched and said ‘Orange!’ Orange! ‘

[wpbgallery id=3918]{:}