{:nl}

7 juli 2017 Arnold

We zitten in een flow. ’s Ochtends om 6 uur op, ochtendgymnastiek, goede-morgen-gesprek, eten en daarna op naar Ritchie om te werken. Een groep blijft op Yonder om te werken aan de tunnelkas. Om met het laatste te beginnen: de palen van de nieuwe kas staan intussen in de grond. Het gereedschap om de palen te plaatsen was eindelijk binnengekomen. Vandaar dat we de eerste dagen vooral bezig waren met de zaadjes, maar nu kunnen we gaan bouwen aan de nieuwe kas.

Op Ritchie gaat alles ‘zijn gangetje’. Het kinderwerk blijft dankbaar werk. Dit levert prachtige plaatjes op. De kinderen komen al op de auto’s afstormen om het moment dat we het terrein oprijden. Uiteraard zijn er ook minder leuke klusjes. Vooral het schoonmaken van de vloer is naar werk. Dat is de reden dat we zoveel mogelijk afwisselen: niet te lang op de vloer, op tijd naar buiten. Het schilderen van de Jungle-gym vordert gestaag. Het tempo van onze leerlingen is zo hoog dat om 12.00 de verf op is, hoewel de Afrikaners dachten dat we zeker tot 15.00 genoeg zouden hebben. Dit levert wel eens wat frustratie op, maar ook dat moeten we leren. In Afrika gaan dingen nu eenmaal anders dan in Nederland. In vele opzichten een leerzame reis.

[wpbgallery id=2897]{:}{:gb}

7 july 2017 Arnold

We are in a flow. Get up at 6 o’clock AM, morning gymnastics, good morning calls, eating food and then on to Ritchie to work. One group stays at Yonder to work on the greenhouse. To start with the Yonder group: the piles of the new greenhouse are standing. The tool to put the posts had finally arrived. That’s why we were busy with the seeds in the first days, but now we can build the new greenhouse.

At Ritchie everything is “its way”. Playing with children remains grateful work. This produces beautiful pictures. The children storming the cars the moment we arrive on the terrain. There are a few dirty jobs as well. Particularly cleaning the floor is hard. That’s why we change as much as possible: not too long on the floor. The painting of the Jungle gym progresses steadily. The pace of our students is so high that the paint is up at 12.00AM, although the Afrikaners thought we would probably have enough until 15.00PM. This sometimes causes some frustration, but we must learn to cope with this. In Africa things go different than in the Netherlands. In many ways an educational trip.

[wpbgallery id=2897]{:}