{:nl}Dag 5 alweer. De tijd vliegt. Vanochtend hebben we in het township ‘ Motswedimosa’ kinderwerk gedaan. Ton heeft ons naar het midden van het township gereden en ons voorgesteld aan Tamara, een alleenstaande moeder van 3 lieve kindertjes, die daar woont. We hebben haar shanty (huisje van golfplaten) van binnen bekeken. Samen met haar zijn we kinderen gaan ophalen. Op het voetbalveld hebben we met een groepje van ongeveer 35 kinderen gezongen, gedanst, geschminkt en spelletjes gedaan. De moeders van de kinderen hebben ons ook Afrikaanse liedjes en kringspelletjes geleerd. Fantastisch leuk! Een vrouw zei ons: ‘God is bij julle, julle breng soveel zeeen (zegen)’.

Het liep vandaag super fijn. We reden met een warm hart terug.

Met het ‘goedemorgengesprek’ hebben we het gehad over zaaien en oogsten (Galaten 6). Vandaag zagen we dit heel mooi in de praktijk!

Vanmiddag zijn we naar ‘The big hole’ in Kimberley geweest en hebben we echte diamanten gezien!

Esther: Ik ben schor van het zingen en van alle stof hier… De les van de dag was voor mij: al zijn de omstandigheden nog zo bizar of worden er nog zulke verkeerde keuzes gemaakt: elk mens is bedoeld om te schitteren als een diamant!

Marije: Fijn om de kinderen zo’n onbezorgde ochtend te kunnen geven. Dankbaar dat wij dit voor hen kunnen doen!!

Daphne: Gisteren zat mijn hoofd vol… vandaag mijn hart!

[wpbgallery id=3971]{:}{:gb}It’s day 5. Time flies. This morning we did children’s work in the township ‘Motswedimosa’. Ton drove us to the center of township and introduced us to Tamara, a single mother of 3 lovely children who lives there. We have viewed her shanty (cottage of corrugated sheets) from inside. Together with her we have been picking up children. In the football field we have sung, danced, shined and played with a group of about 35 children. The mothers of the children have also taught us African songs and some games. Fantastic fun! A woman said to us, “God is with you, you bring so many blessings”.

It was very nice today. We drove back with a warm heart.

With the ‘good morning conversations’ we talked about sowing and harvesting (Galaten 6). Today we saw this in practice!

This afternoon we went to Kimberley’s big hole and have seen real diamonds!

Esther: I’m hoarse from singing and all the dust here… The lesson of the day was for me: even if the circumstances are so bizarre, or if you make the wrong choices: every human is meant to shine like a diamond!

Marije: Nice to give the children such a carefree morning. Thankful that we can do this for them !!

Daphne: Yesterday my head was full … today my heart!

[wpbgallery id=3971]{:}