{:nl}

8 juli 2017 Arnold

Het was een gewone werkdag maar het verliep iets anders dan andere dagen. Een aantal leerlingen en meneer Rijk gingen vroeg naar Koliwe om haar te helpen met het bereiden van eten voor bejaarden in het township. Koliwe woont in het township en van haar pensioen inclusief wat giften bereidt ze drie maaltijden in de week voor oude mensen die hulpbehoevend zijn. De andere groepen gingen ’s ochtends tot 12.00 gewoon aan het werk, waarna de leerlingen zich bij de kookgroep voegden om het eten uit te delen.

De bedoeling was om het eten aan de bejaarde mensen te overhandigen. Dit was wel gelukt, maar we trokken zoveel bekijks dat onze trip door het township al snel ontaarde in een Party in de USA , maar dan in Afrika! Kinderen vonden het prachtig: zingen, dansen, spelen, een groot feest. We eindigden met het eten van een ijsje in het meeste luxe winkelcentrum van Kimberley. Voor veel leerlingen was het contrast heel groot. Township en winkelcentrum op slechts een paar kilometer afstand. Ook dit is Afrika, weer een leerzame en confronterende dag…

[wpbgallery id=2973]{:}{:gb}

8 july 2017 Arnold

It was a ordinary working day but it was little bit different than other days. A number of students and Mr. Rijk went to Koliwe early in the morning to help her prepare food for the elderly in the township. Koliwe lives in the township from her retirement, including some gifts, she prepares three meals a week for old people in need. The other students went to work until 12:00, after which they joined the cooking group to distribute the food.

Our intention was to hand over the food to the elderly people. This did happen, but we pulled so much attention that our walk through the township soon faded into a party in the United States, but in Africa! Kids loved it: singing, dancing, playing, a big party. We ended up eating an ice cream in the most luxurious shopping mall of Kimberley. For many students the contrast was very large. Township and the shopping center just a few kilometers away. This is Africa as well, again an educational and confrontational day …

[wpbgallery id=2973]{:}