Bij ernstige situaties worden thuisblijvers ingelicht door een medewerker van Eye For Others in Nederland. Er is altijd extra geld om de kosten in geval van nood voor te schieten.

LET OP: het is van belang dat Eye For Others de thuisblijvers kan bereiken tijdens het project. Op het inschrijfformulier worden de gegevens gevraagd. In noodgevallen kan het thuisfront 24 uur per dag contact opnemen met de projectleider.