Giften voor jouw deelname kunnen worden overgemaakt op de project bankrekening van Eye For Others.

IBAN: NL24RABO0302533311 o.v.v. jouw naam.

Giften die worden gedaan, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting omdat Eye For Others een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Op deze pagina van de Belastingdienst lees je meer over de aftrekbaarheid van je giften.