Het kan wel, maar Eye For Others is terughoudend in het bieden van mogelijkheden voor een afwijkend reisschema. Deelnemers die (ook nog) met een andere bedoeling in Zuid-Afrika zijn, hebben vaak een andere houding dan de andere deelnemers.