Een belangrijk principe van Eye For Others is gelijkwaardigheid. We willen samen met een lokale gemeenschap bouwen aan verandering. Spullen uitdelen past daar niet bij. We nemen wel materialen mee en in overleg met een plaatselijke organisatie maken we hier afspraken over.

Tijdens een werkgroep overleg komt dit onderdeel verder ter sprake.