De leiders van de groep nemen een mobiele telefoon mee, maar van de deelnemers wordt verwacht dat ze de mobiele telefoon thuislaten. Onze beweegredenen hebben we beschreven in de gedragscode, lees deze hier.

Een fotocamera mag mee op reis, maar neem geen tas vol lenzen mee. Dit in verband met de kwetsbaarheid van het materiaal. Neem foto- en videoapparatuur altijd mee in je handbagage, want alleen dan is het verzekerd tegen schade.
Het gebruik van portable audio (IPod, MP3 e.d.) is toegestaan in beperkte mate. Als je voor een projectreis van Eye For Others kiest, kies je voor een groepsreis en trek je dus zoveel mogelijk met elkaar op. In overleg met de leiders is het toegestaan om tijdens het reizen of op de slaapzaal portable audio te gebruiken.

Neem geen sieraden, dure horloges e.d. mee. Je kunt ze kwijtraken of de lokale mensen er (onbewust) de ogen mee uitsteken, dit kan de samenwerking verstoren.