Voor alle deelnemers wordt door Eye For Others een collectieve reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Een samenvatting van de dekking staat op deze pagina.

Indien jij denkt dat in jouw situatie dit onvoldoende is ben jezelf verantwoordelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten.