Het project van Eye For Others is in Ritchie, Zuid-Afrika.

Ritchie is een dorp aan de rand van de Karoo, ca. 35 kilometer ten zuiden van Kimberley (Diamantstad) en bestaat in het algemeen van landbouw. De Karoo is een groot gebied tussen globaal Uppington in het Noorden en Worcester in het Zuiden. Van de Atlantische kust in het Westen tot de lijn Bloemfontein – Plettenberg baai in het Oosten.

In dit gebied, wat bestaat uit 41 dorpen, is nauwelijks aandacht voor de problemen vanuit ontwikkelingsorganisaties. De armoede onder en verwaarlozing van mensen, zwart, kleurling en blank, in het algemeen en kinderen daarvan in het bijzonder, is zeer groot.