De stichting stelt alles in het werk om het project zo succesvol mogelijk uit te voeren en het de deelnemers zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het is desondanks mogelijk dat er aan sommige verwachtingen niet kan worden voldaan. Dit kan de deelnemer op het moment van constatering voor- of na de reis schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur of tijdens de reis mondeling aan de groepsleiding. Na bespreking van de klacht zal de deelnemer schriftelijk (tijdens de reis mondeling) op de hoogte worden gesteld over de afhandeling.

Klachten via de vertrouwenspersoon

Voor zowel medewerkers als vrijwilligers/studenten van Eye For Others is het mogelijk een klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon van de organisatie. Deze mogelijkheid is er voor klachten met een dusdanig vertrouwelijke of ernstige aard, dat behandeling door een persoon van buiten de organisatie nodig is of de voorkeur verdient. Klachten van deze orde kunnen schriftelijk worden ingediend via het e-mailadres: vertrouwenspersoonEFO@gmail.com

Afhandeling van deze klachten verloopt via de vertrouwenspersoon, welke tevens zorg draagt voor de afspraken rondom de wederzijdse reactie termijnen.