Welke regels en afspraken gelden er tijdens de reis?

Tijdens een projectreis van Eye For Others gelden een aantal regels. Die regels zijn er ten eerste om je veiligheid en gezondheid te bevorderen. Daarnaast zijn bepaalde regels gesteld uit respect voor de (vaak) andere normen en waarden van de bevolking bij wie je te gast bent. Verder zijn er regels nodig om het

Kan ik langer blijven na mijn project?

Het kan wel, maar Eye For Others is terughoudend in het bieden van mogelijkheden voor een afwijkend reisschema. Deelnemers die (ook nog) met een andere bedoeling in Zuid-Afrika zijn, hebben vaak een andere houding dan de andere deelnemers.

Ga naar de bovenkant