Our dream and vision is to change the world of one child. Hereby we would like to introduce (young people) to another side of the world. Help them to see that 80% of the world’s population has to live with 20% of our planet’s revenue. When we all do something a lot changes. Involvement of the church and the business community is also important. Not just for funding and sponsorship, which is of course very important.   But sending employees and volunteers  for two weeks to be involved in building childcare, gifs a company unprecedented revenues. And among the people a visible mentality change. After all, the focus will be different and prioritized. You can help us to accomplish and maintain our work.

Our project leader takes care of his assignment as follows:

Never put your hand to take away. Do not shut it if you have to give.


BISlogo

Bureau Internationale Samenwerking

BIS Bureau Internationale Samenwerking is sinds 2002 het platform in Nederland voor stichtingen die werkzaam zijn in het veld van kleinschalige ontwikkelingssamenwerking.

Vrijwilligers en bestuursleden werkzaam in de sector kleinschalige ontwikkelingssamenwerking kunnen bij BIS terecht voor allround Consultancy, Begeleiding èn Fondsenwerving voor zowel zelfdoeners als uitbesteders. Wij denken met u en uw projectpartner mee om uw project zo goed mogelijk voor te bereiden, de risico’s te minimaliseren, de duurzaamheid te optimaliseren en de financiering te vinden.

Wij bieden hiertoe een Kennisnet voor Zelfdoeners die op zoek zijn naar kennis, netwerk- en financieringsmogelijkheden, nieuws, trainingsvideo’s en webinars, artikelen en tips op het gebied van kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. Hiermee kunt u zelf aan de slag, met een stuk advies en begeleiding van ons, gratis voor alle leden van het Kennisnet.

Ga naar BIS

SAPS (South Africa Police Services)

Vanuit zijn politieachtergrond heeft Ton goede contacten kunnen leggen met politiemensen in verschillende lagen van de hiërarchie bij de Zuid-Afrikaanse politie. Het is onontbeerlijk, dat als je goed werk wilt doen in een township, je goede contacten legt met de plaatselijke politie. Politiemensen kennen als geen ander de “hotspots” en maatschappelijke problemen in hun werkgebied. Daarnaast ondersteun en stimuleer je hen in het werk wat zij op sociaal gebied doen en willen doen.

Ga naar site van SAPS
Grenzeloos werken logo

Grenzelooswerk

Grenzelooswerk ondersteund Eye For Others met het vinden van nieuwe deelnemers voor haar projecten. Grenzelooswerk is in 2015 door twee studentondernemers gestart vanuit hun eigen inzicht en behoeftes en is uitgegroeid tot het platform voor werken in het buitenland. Founders Casper en Rémon geloven erin dat iedereen de kans moet hebben gehad om minimaal 1 keer in het buitenland te hebben gewerkt.

Ga naar Grenzeloos werk
Thom Foundation logo

The Thom Foundation

De visie van The Thom Foundation is dat elk kind waar ook ter wereld recht heeft te leven in menswaardige omstandigheden en dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

De missie van The Thom Foundation is te bevorderen dat kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking, die leven in mensonwaardige omstandigheden of zonder onze hulp niet of nauwelijks kansen krijgen op een menswaardig bestaan, te helpen, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

The Thom Foundation tracht haar missie te realiseren met financiële steun aan uitsluitend die projecten ten behoeve van kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking waardoor de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen kunnen worden verbeterd.

Het project van Eye For Others: ‘bouw van een badkamer voor gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika’ heeft de Thom Foundation gesponsord met een bedrag van 2.000 euro .

Ga naar Thom Foundation
Partin logo

Partin

Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven.

Partin geeft het PI een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van het particulier initiatief. De stem van het PI moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking. Andere belangrijke doelen zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren. Ook wil Partin een benchmark, zodat we duidelijk kunnen aantonen en laten zien wie we zijn en wat we doen. Ontwikkelen en groeien doen we samen met onze deelnemers: zij kunnen zelf allerlei ideeën aandragen die voor het PI belangrijk zijn om de mensen die onze hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

Ga naar Partin
My World logo

My World

MyWorld.nl is een online platform voor iedereen die zich actief inzet voor ontwikkelingssamenwerking. In Nederland alleen al werken ongeveer 8000 vrijwilligersorganisaties hard aan een betere wereld. Ze variëren van eenmansacties tot kleine stichtingen, rotary’s en kerkelijke werkgroepen. Op MyWorld.nl komen al deze partijen samen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

MyWorld.nl bestaat uit drie onderdelen. De MyWorld-community is een trefpunt waar actieve wereldburgers ideeën opdoen en onderling netwerken. In de community kunt u uw eigen organisatie presenteren en kennis maken met anderen. De MyWorld-wiki is een kennisbank met nuttige achtergrondinformatie voor het uitvoeren van projecten. MyWorld magazine bevat nieuwsberichten, kritische artikelen en columns over onze inzet voor een wereld zonder armoede.  Vier keer per jaar verschijnt het magazine als bijlage bij het maandblad OneWorld.

Ga naar site van My World
Better Care Network logo

Better Care Network

Het Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties in Nederland die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Al sinds 2007 delen we kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen. Op deze manier willen we bewustwording over alternatieve zorg vergroten, de toepassing van kennis verbeteren, discussie stimuleren en beleid verbeteren

Ga naar Better Care Network
Zuid-Afrikaanse Ambassade logo

Zuid-Afrikaanse Ambassade

De Zuid-Afrikaanse Ambassade behartigd de belangen van Zuid-Afrika in Nederland.

De Zuid-Afrikaanse Ambassade fungeert als kennis- en informatiebank . de medewerkers en medewerksters zullen daar waar kan ons ondersteunen in het werk wat wij in Zuid-Afrika doen.

Sanec logo

SANEC

Al jaren is Eye For Others lid van SANEC, een netwerkorganisatie waar belangrijke contacten worden gelegd.

SANEC bied een breed scala aan professionele diensten die hun leden, klanten en partners in staat stellen om met succes de handel, investeringen te doen en bied een netwerk in en tussen Nederland, Zuid-Afrika en Zuidelijk Afrika (SADC).

Ga naar Sanec
Clover-Mamma-Africa logo

Clover Mama Afrika

De oude wijsheid van “Ubuntu” is een concept dat de geest en het hart van de Zuid-Afrikaan weergeeft. Het betekent simpelweg “ik ben wie ik ben als gevolg van anderen om me heen; Ik ben omdat wij zijn “. Misschien nog belangrijker: de geest van Ubuntu verwijst naar het feit dat we mensen zijn, omdat we deel uitmaken van een grotere gemeenschap en als zodanig moeten we naar mensen en omstandigheden kijken en dienovereenkomstig handelen. Het is een Afrikaanse term voor een universeel concept dat de basis van de Clover Mama Afrika initiatief maakt.

De Clover Mama Afrika ethos is “Ukwakha Isizwe”, wat betekent “bouwen en het voeden van onze natie”. Al 10 jaar, heeft het programma getracht precies dit door empowerment van vrouwen en zorgverleners in de gemeenschap met levensvatbare vaardigheden te bereiken die ze vervolgens kunnen doorgeven aan anderen. Hierdoor kunnen zij een duurzaam inkomen voor zichzelf, hun families en hun gemeenschappen verdienen. Duurzame overdracht van vaardigheden is het hart van het Clover Mama Afrika initiatief, dat terug reikt naar een tijd waarin vaardigheden van generatie op generatie werden doorgegeven en de gemeenschap hun oudsten voor hun wijsheid en inzicht respecteerden.

Ga naar Clover Mama Afrika
Royal-Bafoken-Nation logo

Royal Bafokeng Nation

De contacten met de Royal Bafokeng Nation lopen al jaren op een goede en vriendschappelijke manier. Tussen Ton van der Smit en Mmemogolo (de Koningin Moeder van de Royal Bafokeng Nation) is een warme vriendschap en wederzijds respect ontstaan. Eye For Others heeft al veel projecten uitgevoerd op het grondgebied van de Royal Bafokeng Nation. En nog steeds wordt er gezocht naar goede en praktische mogelijkheden en samenwerking om kinderen en vrouwen te ondersteunen.

Respo logo

Respo International

Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Met deze projecten wil Respo International de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden versterken. Respo International doet dit door mensen met een handicap in aanraking te brengen met het plezier van bewegen en door mensen op te leiden tot specialisten op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een handicap.

THE JOY OF MOVEMENT

De slogan van Respo International ‘Joy of Movement’ duidt op het plezier dat bewegen geeft. Dat is nuttig en belangrijk, maar in beweging komen is ook noodzaak. Het geeft mensen met een handicap de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij. Respo International werkt vanuit de visie dat niet ‘over’ maar ‘door’ en ‘met’ mensen met een handicap programma’s worden ontwikkeld. Daarom worden mensen met een handicap actief betrokken bij de projecten en opgeleid tot trainer in beweeg- en sportactiviteiten.

Respo International hanteert vier uitgangspunten in de sport- en beweegprogramma’s in de ontwikkelingslanden. Deze punten zijn onderdeel van de Respo-methode:

  • Participatie: zoveel mogelijk mensen met een handicap laten deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.
  • Educatie: sportdocenten opleiden, zodat ze de sportactiviteiten zelfstandig voort kunnen zetten.
  • Capaciteitsopbouw: lokale sport-, onderwijs en gehandicaptenorganisaties betrekken bij de programma’s, zodat deze programma’s een duurzaam karakter krijgen.
  • Awareness: aandacht vragen op maatschappelijk vlak voor mensen met een handicap door het organiseren van publieke sportevenementen.
Ga naar Respo International
SPZA logo

SPZA

Kansarme kinderen en jongeren die opgroeien in townships en op boerderijen staan bij de SPZA centraal. Samen met onze partnerorganisaties geven we ze een kansrijke toekomst. Goed onderwijs is daarvoor de sleutel. Onderwijs dat ze helpt bij hun ontwikkeling naar evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen.

Volwassenen die voor zichzelf en anderen kunnen zorgen en die leven in de geest van het Afrikaanse Ubuntu, de filosofie van de medemenselijkheid. Karakteristieke kenmerken van onze aanpak zijn: duurzaamheid, empowerment, ownership, transparantie en samenwerking.

Ga naar site van SPZA