Voorwoord

Na twee jaar verkennen en samenwerken is het dan eindelijk zover. Saxion Hogescholen Enschede, Deventer en Apeldoorn zijn met ons (Eye For Others) een samenwerking aangegaan voor tenminste 6 jaar. Studenten van alle 20 academies van Saxion kunnen hun stage, minor of afstudeeropdracht binnen ons project in Ritchie gaan uitvoeren. De coördinatie van het gehele project loopt via het lectoraat Trots van Saxion en Circulaire Ontwikkelings Versterking van Eye For Others. Zie hieronder de enthousiaste mail van Jeroen en Marloes, coördinatoren van Saxion, die  een bezoek hebben gebracht aan ons project en de studenten die er nu zijn.

Hoe SBRM studenten invulling geven aan een betekenisvol project in de community Ritchie in Zuid-Afrika

Zaterdag  4- en zondag 5 november hebben we het door SBRM ingebrachte Smart Solutions project in Ritchie – Zuid-Afrika bezocht. Dit project is daar opgezet door de stichting ‘Eye For Others’. Vanuit Smart Solutions worden er continue, de komende vijf jaar, studenten bij dit project betrokken. Op dit moment zijn er voor een periode van een aantal weken 6 studenten ter plaatse om verder te werken aan de doelstellingen vanuit het project. Dit zijn studenten van verschillende opleidingen, zoals Small Business en Retail Management, Fashion en forensisch onderzoek. De bedoeling is dat zij gezamenlijk (interdisciplinair) vraagstukken bekijken. Iedere student heeft hierin zijn/haar eigen focusgebied. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een theaterstuk voor de lokale bevolking of het bereikbaar maken van onderwijs voor meer kinderen in de wijk. Daarbij is het de bedoeling om de bestaande technologische ontwikkelingen toe te passen binnen dit project. Te denken valt aan internet en water toe- en afvoer. Onze studenten leren hun kennis en kunde toe te passen in een nieuwe context en door dit samen te doen met de bevolking is het tevens een opleidingstraject voor de inwoners van de community. Alleen geld sturen heeft geen zin, de lokale bevolking of tenminste de leiders, moeten hierbij betrokken worden om er een succes van te maken. Naast de studenten van Smart Solutions waren er ook 4 tweedejaars studenten SBRM ter plaatse vanuit de internationale expeditie (Global Business) in jaar 2. Zij keken bijvoorbeeld naar mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en zonne-energie. Deze studenten zijn daar twee weken.

Bezoek project

Ton van der Smit is oprichter van de stichting en heeft ons twee dagen, in een informele setting, meegenomen in de activiteiten rondom de stichting en de doelen die men daar wil realiseren. We hebben interessante gesprekken gevoerd met studenten die ter plaatse zijn. Daaruit blijkt dat het heel lastig is om in zo’n korte periode echt doelen te realiseren, daar is echt meer tijd voor nodig. Persoonlijk halen ze er ook veel uit. Hoe om te gaan met cultuurverschillen, de samenwerking met studenten die anders kijken en denken, hoe om te gaan en je te bewegen in een cultuur waarin armoede en rijkdom zo dichtbij elkaar leven. Het gaat vaak om de kleine dingen. Uiteraard zijn wij daar ook al blij mee, dat er een stukje bewustwording plaatsvindt bij de student.

Het bezoek heeft een goed beeld gegeven van de situatie in Ritchie. Waar je toch geregeld echt even met de neus op de feiten wordt gedrukt. Situaties waar je je geen voorstelling van kunt maken. De ‘huizen’ waar de mensen wonen, kinderen die geen onderwijs krijgen, geen riolering, kinderen die op 13 jarige leeftijd zelf kinderen moeten krijgen, jonge kindjes die onder invloed van drugs of alcohol helemaal de weg kwijt zijn, geen voorzieningen zoals speelvelden of speeltuintjes waar kindjes zichzelf kunnen ontplooien en ga zo maar door..

Het SBRM plan

Als je het hebt over Betekenisvol Ondernemen, is dit een uitstekend passend project bij SBRM. Wij willen een continue samenwerking aangaan met de stichting ‘Eye For Others’. Onze studenten kunnen, in samenwerking met andere studenten, interdisciplinair werken aan de diverse projecten in en rondom Ritchie. En dan niet maar een paar weken, maar echt een aantal maanden ter plaatse.

Het concrete idee is om het projectvoorstel vanuit SBRM te professionaliseren. In het gebied ligt 10.000 hectare grond ter beschikking. Concreet liggen er een aantal vragen en uitdagingen. Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van zonne-energie, waterrechten zijn er, nu uitbouwen voor akkerbouw en drinkwater. Er moeten huizen worden gebouwd, scholen worden neergezet. Dit project gaat een aantal jaren duren. SBRM studenten gaan dit aansturen, andere opleidingen vanuit Smart Solutions hebben we nodig voor denkkracht, kunde en vaardigheden. SBRM bouwt de komende jaren een ‘centrum’ en leidt ondernemers op. Door deze structurele aanpak worden alle kleine projecten gekoppeld en gestructureerd.

Samenvattend: SBRM werkt duurzaam, met betekenis, interdisciplinair en met technologische uitdagingen aan de opbouw van een nieuw ‘centrum’. Door het oplossen van lastige vraagstukken krijgen wij zelf inzicht in hoe we technologie in een andere context kunnen toepassen, maar net zo belangrijk is dat we deze kennis overdragen aan de bevolking. De overheid staat achter dit project, daarnaast veel draagvlak vanuit de bevolking zelf. In het dorp kunnen op ten duur alle opleidingen van Saxion terecht: fysiotherapeuten, bouwkundigen, social workers, etc. Veel opleidingen komen er ook al, maar zoals eerder gezegd telkens vanuit een losstaand project. Ton (voorzitter stichting), Marloes, Frank en Jeroen gaan in december met elkaar in gesprek over het project om vervolgens bij alle Smart Solutions coördinatoren dit duurzame projectvoorstel in te dienen en dit met hun te bespreken.

Het studentenleven in Zuid-Afrika

Even terug naar de studenten. Wat een leuke enthousiaste groep was er! Een hechte groep die vol geconfronteerd wordt met een andere wereld, een wereld waar je als toerist of buitenstaander niet mee in aanraking komt. Ton zorgt voor een rustige basis voor de studenten. Na soms best intense ervaringen komen ze terug in een soort wildpark wat hun thuisbasis is. Daar komen ze tot rust en wordt er door de lokale bevolking voor hun gekookt.

Hij neemt ze, samen met de eigenaren van het land, mee op safari’s. Ook dát mochten wij ervaren, een heel bijzonder mooi uitgestrekt landschap. Dat blijft telkens terugkomen in onze gedachten: een land met grote diversiteit tussen rijkdom en armoede, grote verschillen tussen zwarte en blanke mensen maar anderzijds overweldigende landschappen.

Jeroen en Marloes

Fotoalbum