E.M. (Esther) Kelder

Bestuur, functie: voorzitter

Mijn naam is Esther Kelder; in 2018 ben ik met mijn gezin voor 3 weken naar Ritchie gegaan om daar vrijwilligerswerk te doen met de stichting Eye For Others.

Eye For Others werkt vanuit “Circulaire Ontwikkelings Versterking” : zij en wij versterken elkaar! En dat is precies wat ik zocht: Samen met de lokale bevolking werken aan een betere toekomst zoals zij dat zien en willen.

Zowel de bevolking aldaar, alsook Eye For Others zijn in mijn hart gebleven en ik ben trots dat ik mee mag denken in deze organisatie.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als onderwijsassistent bij een basisschool (groep 3 en 4) en pedagogisch medewerker bij de (sport) BSO.

Mijn motto: “Stenen hoeven niet even groot te zijn om iets te kunnen bouwen. Het kleinste steentje voegt al iets toe!”

L.A. (Lourus) Riemens

Bestuur, functie: penningmeester

ik ben Lourus Riemens en in het dagelijks leven werkzaam binnen de Universiteit van Utrecht. Mijn aandachtgebieden hebben betrekking op financiën en control. Voordat ik drie jaar geleden bij deze mooie universiteit begon, was ik werkzaam als Manager Control bij meerdere lokale Rabobanken.

In een grijs verleden heb ik de HEAO-Accountancy opleiding gedaan aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, de basis voor mijn loopbaan. Circa tien jaar geleden bood de Rabobank mij de mogelijkheid om de Executive MBA te gaan doen aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens deze periode leerde ik met een bredere scoop kijken naar mijn loopbaan en de maatschappij. Niet alles draait om carrière, geld en succes. Ik probeer een mens van waarde te zijn in plaats van een mens van succes.

Naast mijn werk ben ik actief in meerdere bestuursfuncties, waaronder stichting Eye For Others en stichting Kledingbank Wageningen e.o. Vrijwillige betrokkenheid bij dit soort organisaties is een invulling van mijn persoonlijke visie op die bredere scoop.

In de regel kom ik jaarlijks op het Afrikaans continent. Ik heb mogen reizen van Noord Kenia tot Zuidelijk Zuid-Afrika en van Mozambique tot Namibië. Reizen waarin ik een grote diversiteit aan wild heb gespot  en gefotografeerd, maar vooral ook mooie mensen heb mogen ontmoeten.

Mijn motto: “Ik wil een mens van waarde zijn en niet van succes”

A. (Antoinette) Knapen

Bestuur, functie: Secretaresse

Ik ben Antoinette Knapen, geboren in 1968 te Nijverdal. Daar woonde ik tot 1990 waarna ik verhuisde naar Apeldoorn. Ik heb twee kinderen een dochter en een zoon.

De opleiding die ik heb gevolgd is bloemsierkunst in Enschede.

Mijn werkzame leven is dan ook begonnen bij bloemisten. Ik heb 5 jaar volledig als bloemist gewerkt en ik ben toen overgestapt naar Albert Heijn. De eerste 2 jaar op de bloemenafdeling en daarna, door verhuizing naar Apeldoorn en dus naar een ander filiaal, als caissière. Al snel ben ik de interne opleiding gaan volgen voor assistent afdelingsmanager waardoor ik op andere afdelingen werd ingezet. Ik werd de vaste vervanger van de financiële en administratieve manager en deze taak heb ik lang mogen doen. In Apeldoorn heb ik nog 12 jaar wekelijks een dag bij een bloemist gewerkt.

Na 20 jaar ben ik gestopt bij de AH en ben ik gaan werken bij Stichting Mudanthe. Een organisatie die zich bezig houdt met Muziek, Dans en Theater en allerlei andere activiteiten in buurten en wijken met deelnemers uit verschillende culturen en met verschillende geloofsachtergronden maar vooral  gericht op de Afrikaanse cultuur. Ik kwam binnen als deelnemer voor de muziekavond. Ik heb eerst 4 jaar als vrijwilliger meegewerkt om structuur in de organisatie aan te brengen. In 2008 kreeg ik hier een betaalde baan tot 2013.

Van 2014 t/m 2017 ben ik koster – beheerder van de Jachtlaankerk in Apeldoorn geweest.

Ik heb altijd al een grote wens gehad om iets te doen in een ontwikkelingsland voor kinderen.  In 2012, 2013 en 2014 ben ik werkzaam geweest voor Stichting Amma Lamai in Sri Lanka. Toen ik in november 2015 een artikel las van Eye For Others over hun projecten in Zuid-Afrika heb ik contact opgenomen met Eye For Others en dat resulteerde in een gesprek met Ton. In dat gesprek en de vervolg gesprekken sloeg de vonk over en vanaf 2016 ga ik met regelmaat mee naar Ritchie om mee te werken voor het project en de mensen die daarbij betrokken zijn.

Mijn motto: “Kijk vooruit”

A. (Arnold) Dubbelman

Bestuur, functie: technisch beheer

Mijn naam is Arnold Dubbelman. Ik ben docent in Apeldoorn.  Toen ik in 2015 met mijn zoon met Eye For Others naar Afrika ben geweest, had ik maar een droom: “Ik zou graag willen dat mijn leerlingen zien wat ik nu zie”

Deze droom is uitgekomen. Een jaar later heb ik dezelfde reis gemaakt met 20 leerlingen.  Dit was een van de mooiste ervaringen in mijn leven. Mijn stelling is dat de jeugd deugt en dat wij als volwassenen het juiste voorbeeld moeten geven door het goede aan te leren en te wijzen op de dingen die werkelijk waarde hebben.

Het concept van Eye For Others: Circulaire Ontwikkeling Versterking spreekt mij enorm aan: naar elkaar luisteren, elkaar versterken maar vooral van elkaar leren! Als docent is dat mijn hoogste doel in het onderwijs en mijn motivatie om me in te zetten voor Eye For Others.

Mijn motto: “Als toekomstige generaties ons herinneren, moeten ze zien dat we de wereld mooier hebben gemaakt”

A. (Ton) van der Smit ✞

Oprichter Eye For Others

Ton was geboren op 7 april 1952 te Moordrecht en plotseling overleden in oktober 2023 in Zuid-Afrika. Hij is 20 jaar werkzaam geweest bij de Rijkspolitie, daarna manager van een bungalowpark en eigenaar van een facilitair bedrijf. Sinds 2005 was hij (interim) manager van facilitaire projecten en ging in 2012 met (vervroegd) pensioen.

Vanaf jonge leeftijd was Ton al betrokken in kerkelijk jeugd- en jongerenwerk. In 1992 en 1993 was hij actief in een project in Albanië, waar hij met een groep van ca 40 jongeren de kinderafdeling van een ziekenhuis in Pogradec hebben vernieuwd en heringericht.

Toen hij met zijn gezin in 1996 op familiebezoek was in Zuid-Afrika, zag hij de hulpeloze toestand en de gevolgen van aids in townships van Zuid-Afrika. Onmiddellijk was er een connectie en sinds die tijd was hij actief met ontwikkelingsprojecten in townships rond Rustenburg, North-West Province, en in de Karoo Noord-Kaap, Zuid-Afrika.

De naam Eye For Others zal altijd verbonden zijn met de oprichter Ton van der Smit. Zijn motto: Touch People, Touch Hearts zullen we niet veranderen en altijd levend houden. Zijn visie,werk en inzet voor de stichting zullen we nooit vergeten en zit voor altijd in onze harten geschreven, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika.

Mijn motto: “Touch people, touch hearts”

Medewerkers EFO Zuid-Afrika

  • Klaas Shuping | voorzitter

  • Vacant | penningmeester

  • Leah Lawane | secretaris

  • Ton van der Smit | projectleider