MISSIE

Mensen enthousiast maken om daadwerkelijk dienstbaar te zijn voor de in de visie genoemde groeperingen, zonder onderscheid te maken in etnische achtergrond, cultuur, geloof of leefomstandigheden.

Samen met lokale partners willen wij directe nood verlichten/verzachten en een blijvende verbetering van levensomstandigheden (opvang, medische zorg, educatie en trainingen) realiseren. Het in groepsverband uitvoeren van werkzaamheden in het Zuid-Africa, zoals bouwactiviteiten, kinderwerk en huisbezoeken, vormen hierin een belangrijk onderdeel.

  • Touch people, touch hearts

  • Steek je hand nooit uit om te nemen, houd hem niet gesloten als je kan geven

  • Samen ben je sterker

  • Circulaire Ontwikkelings Versterking

Mijn leven is oneindig groot, een hele kinderschare woont er in, als het alleen mijn leven was, dan had het hoegenaamd geen zin.

Ton van der Smit, Oprichter Eye For Others

VISIE

De opdracht van Jezus is duidelijk. “Doe jij net zo”. Dat wil zeggen dat je barmhartig bent met je handen en je hart. Wij richten ons op de meest zwakken in de samenleving en proberen achterstanden in educatie, gezondheid, veiligheid enz. weg te halen. In het bijzonder willen wij de nood verzachten/verlichten van kinderen in een achterstandsituatie, met een beperking, slachtoffer(tje)s van aids, en (seksueel) geweld. Daarin richten wij ons op kinderen die verwaarloosd zijn, wees zijn, slachtoffer zijn van huiselijk geweld en te maken hebben met aids of alcohol problemen. Daarnaast richten wij ons ook op zwangere vrouwen en weduwen. In het bijzonder ondersteunen we de schil rond een kind; de moeder, de oma, de verzorger, enz.

Hierbij staat voorop dat wij geen voorstander zijn van hulpverlening, maar samen willen werken aan ontwikkeling. De focus ligt dus ook op samenwerking en integratie van groeperingen, waarbij de afzonderlijke belangen gewaarborgd moeten zijn en het eerste belang het kind is. Community ontwikkeling en groepsondersteuning is een zeer belangrijke taak.