Origineel artikel: Paarl Post 29 juli

Alle belanghebbenden van de gemeenschap in Wellington die afgelopen donderdag het Pamoja-symposium bijwoonden, weten nu wat er nodig is om de lokale welvaart te garanderen.

Op dit symposium, dat werd georganiseerd in samenwerking met de lokale ACVV- en GPF-vestigingen, werden workshops gepresenteerd, gericht op het maatschappelijk belang. Dit omvat de welvaart van jongeren op lokaal niveau, evenals de veiligheid van de gemeenschap.

Waar een wil is, is een weg

De ochtendsessie werd geleid door gastspreker Ton van der Smit van Eye For Others. Hij besprak praktische en filosofische inzichten over verschillende benaderingen om de problemen van een gemeenschap aan te pakken.

“Het karakter van een gemeenschap wordt weerspiegeld in de manier waarop haar kinderen worden behandeld. Het kind staat centraal in de gemeenschapsbelangen, en hun ouders zijn de fundamentele basis die het welzijn van het kind bepalen”, aldus Van der Smit.

Leden van het publiek werden willekeurig verdeeld in groepen waar praktische oefeningen werden uitgevoerd. De oefeningen omvatten belangen van perspectief, Ubuntu en probleemoplossing. Van der Smit is van mening dat belangrijke problemen of oplossingen gemakkelijk over het hoofd worden gezien als er niet bewust aandacht aan wordt besteed.

“Het is gemakkelijk om iets te missen waar je niet naar op zoek bent”, zegt hij.

“Wie een probleem wil oplossen, moet samenkomen en het probleem kunnen observeren, zonder er al te veel over te praten. Mensen zijn snel om te spreken, maar traag om te handelen. ” Hij is van mening dat men moet kunnen denken, spreken en handelen vanuit de goedheid van het hart. “Je kunt alleen jezelf veranderen. Andere mensen die zichzelf niet willen veranderen, kun je ook niet helpen te veranderen.”

Veiligheid in de gemeenschap

Het hoofd van de afdeling gemeenschapsveiligheid van de Westkaap, adv. Yashida Pillay schetste in een presentatie interventies om de misdaadbestrijding te verbeteren: “We werken samen met lokale veiligheidsorganisaties, zoals de politie, GPF en buurtwachten om het provinciale moordcijfer tegen 2029 met 50% te verminderen. “Het valt onder de provinciale taskforce LEAP, die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de provinciale veiligheid in de hele West-Kaap op districts- en gemeentelijk niveau.”

Pillay zegt dat deze taak holistisch wordt benaderd met statistieken en data-analyse door middel van interministeriële samenwerking met onder meer het ministerie van Volksgezondheid.

“Het doel is om de rechtshandhaving op te voeren door een goede coördinatie op alle beveiligingsniveaus.

“Dit betekent het verbeteren van de veiligheidsinfrastructuur op openbare plaatsen en het versterken van socialezekerheidsfactoren tegen geweld. Ze legt uit dat de afdeling de komende maanden inspecties zal uitvoeren op 151 politiebureaus in de Westkaap. “Er zullen inspanningen worden geleverd om te voorkomen dat veiligheidsstructuren in afzonderlijke silo’s werken, maar om te streven naar een samenhangend en een netwerk waarin het complete plaatje in het oog wordt gehouden.

“Na de vergadering zegt Steven von Schlicht van ACVV dat de opvolging binnenkort zal beginnen. “Alle organisaties, bedrijven en instellingen die hebben deelgenomen, zullen een lijst samenstellen van hun beschikbare middelen en problemen die moeten worden aangepakt, met een actieplan om ze aan te pakken.

“Er zijn al verschillende opties genoemd met betrekking tot de toekomst van Pamoja en binnenkort zal een actief plan worden gepresenteerd. “De waarde van zo’n dag, vooral in termen van netwerkmogelijkheden, is echter van onschatbare waarde. Verschillende deelnemers spraken hun waardering uit voor de exposure en interacties die tijdens het symposium werden ervaren.

Stakeholders in Wellington verzamelden zich op het Pamoja Symposium dat afgelopen donderdag werd georganiseerd. De dag werd geleid door workshops gefaciliteerd door Ton van der Smit van Eye for Others, gevolgd door een presentatie over community safety door het provinciaal hoofd van de afdeling Community Safety, Adv Yashida Pillay.