Door Ton van der Smit (projectleider Eye For Others)

Inmiddels weer een aantal weken in Ritchie en druk geweest om het project weer op te starten. Eerst een weekend plannen gemaakt met Johan en Marthie voor hun bezoek naar Nederland in mei. Daarna geklust op het project, waar ik onder andere de keuken groter heb gemaakt en een kantoortje heb gemaakt voor de politie. Zij gaan vanaf 18 mei een vaste plek innemen op ons centrum voor een paar uur per dag zodat de mensen in Alexandra Park sneller naar ‘Oom Agent’ kunnen met problemen en vragen.

Verleden weekend zijn Dr. Maréve Biljoin en haar vriendin Jacqueline Jacobs op bezoek geweest. Maréve is lector business opleidingen aan de Univerisiteit van Free-State in Bloemfontein. Jacqueline is onderwijzeres op een kostschool en tevens “moeder” van het kosthuis. Ik heb ze uiteraard meegenomen naar het project en op De Vlinder hebben we van alles besproken over samenwerking en connecties. Voor de dames was het weekend helemaal compleet toen zij voor het eerst van hun leven wapens mochten vasthouden.

Kortom we zijn weer in beweging en we houden jullie op de hoogte