Afgelopen zaterdag konden wij dankzij uw steun aan 30 gezinnen voedselpakketten uitreiken wat genoeg is voor ongeveer een maand eten.

De gezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen had ons team uitgezocht en hen een voucher gegeven wat door Bernice was gemaakt.

Tegen het tonen van dat kaartje werd een voedselpakket afgegeven.

Wees ervan overtuigd dat in deze actie, iedere euro die u geeft aan voedselvoorziening wordt gebruikt.

De honger neemt alleen maar toe, onze betrokkenheid hierin dus ook. De actie loopt nog: giften kunnen overgemaakt worden naar:

NL15 RABO 0129 3936 14 O.v.v. Voedselvoorziening Ritchie

Fotoalbum

Doneer ook