Nadat Ton van der Smit al 12 jaar actief projecten had uitgevoerd in Zuid-Afrika heft hij in 2006 Eye For Others opgericht. Meer en meer wil Ton de nadruk leggen op het door hem uitgedachte “Circulaire Ontwikkelings Versterking”: (Jonge) mensen met elkaar in contact brengen, elkaar ontdekkend laten versterken zodat zij en wij verder ontwikkelen in ons bewustzijn. Iedereen krijgt daardoor meer inzicht en begrip voor de verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen om ons heen.

De nadruk van Eye For Others blijft gericht op kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven. Maar ook hun vaak in moeilijke omstandigheden levende moeder, oma, zorggever, enz.

Na jaren van intensieve besprekingen is er een goede band ontstaan met een aantal hogescholen in Nederland.

  • Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn en Eindhoven

  • Saxion Hogeschool te Enschede, Deventer en Apeldoorn

  • Hogeschool Windesheim te Zwolle

  • Aeres Hogeschool te Almere

  • Veluws College Walterbosch te Apeldoorn

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

Wij veranderen een leven door ontwikkeling

STEUN ONS
GA MEE

Naast zijn goede contacten in Nederland heeft hij ook in Zuid-Afrika een stevig en hecht netwerk opgebouwd. Door zijn werk in en rond Phokeng was hij zeer goed bevriend met de Koningin Moeder van de Royal Bafokeng Nation, die helaas in 2020 plotseling overleden is. Zij ondersteunde en adviseerde hem, zodat wij (als Eye For Others) meer en meer begrip krijgen van de verschillen in de culturen van Zuid-Afrika.

Enkele andere belangrijke connecties in Zuid-Afrika zij o.a.:

  • De top van de Zuid-Afrikaanse politie in de Noordkaap

  • Het ministerie van Justitie in de Noordkaap

  • Het ministerie van Sport, Arts, and Culture in Kimberley

  • Kerken en overige organisaties in Ritchie

Ton motiveert en stimuleert mensen om nu eens dát te doen wat anders is dan in het “normale” Nederlandse leven. Vooral door het deelnemen aan onze projecten wil hij (jonge) mensen blijvend iets meegeven voor hun hele verdere leven. Dat is boeiend en een hele mooie investering. Maar het is even zo hartverwarmend om ouderen zichzelf te zien geven voor het kind in een township.

Mijn leven is oneindig groot, een hele kinderschare woont er in, als het alleen mijn leven was, dan had het hoegenaamd geen zin.

Ton van der Smit, Oprichter Eye For Others