Privacy- & Cookiebeleid

In deze privacyverklaring kun je terug vinden welke persoonsgegevens verwerkt worden door Eye For Others (gevestigd aan Kervelstraat 25, 7322 PV te Apeldoorn ) en met welk doel.

Eye For Others hecht er veel waarde aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens. Om deze zorgvuldigheid te waarborgen houdt Eye For Others zich aan de eisen uit de privacywetgeving, dit betekent het volgende:

– Wij verzamelen en verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn.
– Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, dit kun je terugvinden in deze privacyverklaring;
– Wij delen jouw gegevens niet  met derden.

– Jouw gegevens worden opgeslagen op een met SSL beveiligde server hierdoor zijn uw gegevens dus altijd veilig;
– Wij sluiten een contract af met iedere partij (denk bijvoorbeeld aan Mollie Payments voor de verwerking van giften) die mogelijk toegang heeft tot jouw gegevens zodat deze gegevens niet voor eigen (commerciële) doeleinden gebruikt worden en zodat de persoonsgegevens ook daar goed beveiligd zijn;
– Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is;
– Wij respecteren jouw recht om jouw gegevens altijd op aanvraag te kunnen inzien, te kunnen aanpassen of te kunnen verwijderen;

Persoonsgegevens
Wij vragen geen onnodige persoonsgegevens. Het gaat om naam  en e-mail .  Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen, behalve de partij die helpt om een eventuele gift af te ronden. Dit is Mollie Payments.  Ook bewaren wij jouw naam en e-mail als je ons een berichtje stuurt of ons contactformulier invult. Op deze manier kunnen wij jou helpen. Op onze blog kun je registreren met naam en emailadres. Deze gegevens zullen we niet geven aan derden of gebruiken voor nieuwsbrieven of commerciële doeleinden. Het wordt slechts gebruik voor het goed functioneren van de site en om je te informeren dat er reacties zijn gegeven op een nieuws- of blogitem.

Nieuwsbrief
Heb je aangegeven dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen dan ontvang je maximaal een vijftal nieuwsbrieven in het jaar. Hier kun je je gemakkelijk voor uitschrijven in de desbetreffende brief.

Wijziging in deze privacyverklaring
Het is mogelijk dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in ons privacybeleid door veranderingen op de website.

Inzage van jouw gegevens
Wanneer jij wilt weten welke gegevens Eye For Others van jou ontvangen heeft en/of bewaard kun je contact op nemen via vraag@EyeForOthers.nl
Hier kun je jouw gegevens opvragen, wijziging en gemakkelijk verwijderen indien gewenst.

Bewaartermijn persoonsgegevens 
De bij ons bekende gegevens, van uw gift, worden bewaard voor onze administratie. Wij zijn verplicht om deze 7 jaar te bewaren volgens de wettelijke richtlijnen van de Belastingdienst. Naam en e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven of deelname aan blog of nieuwsitems worden bewaard totdat iemand zich uitschrijft of geen nieuwsbrieven of blog- of nieuwsitems meer wenst te ontvangen.

Profilering van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij de meeste websites op jouw mobiele telefoon, computer of tablet verschijnen wanneer je een website bezoekt. Er is een verschil tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren, dus deze plaatsen wij altijd. Dit is wettelijk ook toegestaan. Zo is er ook geen expliciete toestemming gebruikt voor statische cookies.

Statische cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor jou verbeteren en heb jij een fijnere ervaring op de website van Eye For Others. Wij verkrijgen deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden. Wij hebben een verwerking overeenkomst afgesloten en de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd (zoals IP-adres).

Inwerkingtreding
De vernieuwde privacyverklaring is in werking getreden op 20 mei 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens
Een data lek wordt altijd gemeld bij u als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens