Loading...
Regenboogproject2021-04-19T18:17:08+00:00

Project Description

REGENBOOGPROJECT

Zoals je in alle vorige verslagen kunt lezen hebben we in de afgelopen jaren veel gedaan in, op en bij de oude, leegstaande Twee Rivieren School in Ritchie; ons Regenboogproject. In 2014 zijn de besprekingen begonnen met overheidsinstanties, bedrijven en particulieren over de invulling van het project. Dit resulteerde in de oprichting van de Non Profit Organisatie Miracle of the Heart, die de contractspartner werd voor de lease van het gebouw en grond en ook verantwoordelijk was voor de invulling, uitvoering, controle en continuering van het project. Eye For Others was de partner die in de uitvoering zou assisteren door het uitsturen van vrijwilligers en studenten. Ook heeft Eye For Others voor nagenoeg 100% de financiering van de renovatie en herbouw geregeld. Het was een fantastisch project met fantastische resultaten. Veel studenten en vrijwilligers zullen met een warm hart terug denken aan de tijd dat zij betrokken waren bij dit Regenboog Project. Er zijn in die tijd heel veel warme en blijvende contacten gelegd tussen onze (jonge) mensen en mensen uit Ritchie.

0
Vrijwilligers
0
Studenten
0
Lokale bevolking

De laatste fase is afgerond en het centrum wat door ons is opgebouwd voldoet aan de verwachtingen!

Ton van der Smit • Projectleider

Wat hebben we allemaal gedaan

  • Het agrarische land onkruidvrij gemaakt en ontdaan van bosschage

  • Alle ramen en deuren vervangen of vernieuwd

  • Het dak, waar nodig, gerepareerd

  • Alle vloeren geschuurd en voorzien van een nieuwe laklaag

  • Lokalen ingericht voor de opvang van kinderen en ouderen

  • Een IT lokaal ingericht

  • Een tennisbaan aangelegd

  • Het oude gymlokaal verbouwd tot eetlokaal

  • Een lokaal gebouwd voor training en opleiding

  • Een gebouw gemaakt waar studenten en vrijwilligers kunnen verblijven

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

Wij veranderen een leven door ontwikkeling

STEUN ONS
GA MEE

AFRONDING

Veel kinderen hebben via het regenboogproject een basis gekregen voor hun start naar de lagere school. We hebben ouderen een plek gegeven zodat zij handwerkactiviteiten konden uitvoeren en daardoor een stukje eigen inkomsten verwerven. Er is lesgegeven in sport, dans, ICT, agricultuur, tuinonderhoud en ontwikkeling. In 2019 waren we zover dat we het gebouw “af” hadden. Miracle of the Heart had nog steeds de eindverantwoording en op dit moment wordt het gebouw gebruikt door een aantal NPO’s die gericht zijn op ontwikkeling van kinderen en ouderen in de gemeenschap, wat onze doelstelling ook was toen wij het project startten.

Wij zijn in project ook getroffen door tegenvallers en verdriet. In januari 2019 overleed Sanna aan een hartaanval, dit heeft ons allemaal diep getroffen evenals het overlijden van een groot ondersteuner en boer uit de omgeving; Herman Galama. Daarnaast blies een storm ons net gebouwd trainingscentrum tegen de vlakte. We mogen ons echter met gepaste trots feliciteren met het bereikte resultaat, maar het betekend niet dat we stil gaan zitten. We blijven betrokken met de gemeenschap in en rond Ritchie.

We hadden in de loop van het project gezien dat de afstand van de woongedeelten van Ritchie tot het Regenboogproject soms te groot was. Daarom zijn wij begonnen met kleinschalige projecten in de gemeenschap zelf. Door Corona heeft veel werk in 2020 stil gelegen, maar november 2020 zijn we begonnen met ons kleine Regenboogproject 2.0.

Vol enthousiasme en samenwerking met de plaatselijke bevolking gaan we verder met onze activiteiten.

ALLE NIEUWS & BLOGS OVER DIT PROJECT

Introductie vrijwilligersgroepen 2018

{:nl}6 Studenten van hogeschool Saxion zijn aangekomen in Ritchie die zich bij de overige studenten ‘small business’ voegen. 4 Studenten van Windesheim zijn al geruime tijd bezig op Yonder in Kimberley. Een student verblijft in het township en doet de opleiding ‘sociaal werk’. De twee counselors uit Ritchie stellen zich voor en heten de studenten welkom. We zijn trots op onze stagiaires. Lees meer en bekijk video{:}{:gb}6 Students at Saxion University have arrived in Ritchie, joining the other students from ‘small business’. 4 Windesheim students have been working on Yonder in Kimberley for some time now. A student resides in the township doing 'social work'. Read more and watch video{:}

Hoe SBRM studenten invulling geven aan een betekenisvol project.

{:nl}Na twee jaar verkennen en samenwerken is het dan eindelijk zover. Saxion Hogescholen Enschede, Deventer en Apeldoorn zijn met ons (Eye For Others) een samenwerking aangegaan voor tenminste 6 jaar. Studenten van alle 20 academies van Saxion kunnen hun stage, minor of afstudeeropdracht binnen ons project in Ritchie gaan uitvoeren. De coördinatie van het gehele project loopt via het lectoraat Trots van Saxion en Circulaire Ontwikkelings Versterking van Eye For Others. Zie hieronder de enthousiaste mail van Jeroen en Marloes, coördinatoren van Saxion, die  een bezoek hebben gebracht aan ons project en de studenten die er nu zijn. Lees meer en bekijk foto's{:}{:gb}After two years of working and exploring together we finally have closure. We (Eye for Others) and Saxion Colleges in Enschede, Deventer and Apeldoorn entered into a formal cooperation. For at least six years students of all twenty Saxion academies can complete their internships, minors and graduation assignments taking part in our Ritchie project. The entire project will be governed by two guiding principles, the lectureship of Saxions Pride and Eye for Others’ Circular Development Reinforcement. Below, an email is displayed where Jeroen and Marloes, coordinators employed at Saxion, share their sentiments with us after their first-hand experiences with our project and the students currently operating there. Read more and watch pictures{:}

Harten delen.

{:nl}Om jonge mensen echt met elkaar te laten verbinden had Ton bedacht om een weekend te organiseren in "het veld" waar net zoveel jongelui uit de gemeenschap aanwezig zouden zijn als jonge mensen (studenten) uit Nederland. Er waren aantal leuke dingen bedacht maar de mooiste was dat ze twee aan twee het veld in moesten, een plek in de schaduw moesten zoeken en twee uur hun hart moesten delen. Elkaar vertellen over hun verdriet, pijn, teleurstelling enz. Het weekend was een enorm succes. Kijk naar de video en geniet. Zij laten jou hiermee ook delen uit hun hart. Bekijk video{:}{:gb}To really connect young people to each other, Ton had thought of organizing a weekend in "the field" where just as many young people from the community would be present as young people (students) from the Netherlands. There were some nice ideas but the best part was that they had to go into the field two by two, to find a place in the shade to share their hearts for two hours. Tell each other about their sadness, pain, disappointment, etc. The weekend was a huge success. Watch the video and enjoy. They also let you share from their hearts. Watch video{:}

XS4ALL 7: Het antwoord op de vele uitdagingen van Afrika…

{:nl}Twee grote groene tuinstoelen. Dat is wat het XS4ALL-team kocht voor de 71-jarige Klaas en zijn vrouw Sanne als een 'inkomend' cadeau voor het nieuwe huis op de Eye for Others-gronden in Ritchie. Klaas en Sanne zijn zulke aardige en warme mensen, altijd bereid om te helpen. Zelfs als ze niet altijd in staat zijn. Altijd creatief en plichtsgetrouw om hun EfO-vrijwilligerswerk te doen volgens ons zeer hoge westerse verwachtingsniveau. Lees meer en bekijk foto's {:}{:gb}Two large green camping loungechairs. That's what the XS4ALL team bought for 71-year old Klaas and his wife Sanne as a "moving in" present for the new home on the Eye for Others grounds in Ritchie. Klaas and Sanne are such kind and warm people, always willing to help. Even if they are not always able, creative or disciplined enough to do their EfO voluntary work according to our very high western expectation level. Read more and watch pictures{:}

Ga naar de bovenkant