Verslag 3e week

Hannah:

Nu zitten wij hier al een aantal weken. An de ene kant ongelofelijk, hoe snel de tijd hier in Zuid-Afrika voorbij vliegt. Aan de andere kant ongelofelijk wat ik tot nu toe hier allemaal mocht beleven. De afgelopen weken heb ik mij bezig gehouden met het maken van een sociale kaart. Dat is een heel erg bijzondere taak. Ik bezoek erg veel verschillende organisaties hier in Ritchie en maak kennis met veel betrokkene mensen in de “gemeenschap” en daar om heen. Ik mocht een kijkje in de keuken nemen bij crèches en scholen in Ritchie. Veel methoden die ik uit het werk en stage in Nederland ken, heb ik hier terug gezien. Grappig, je bent zo ver weg en toch werken zij op dezelfde manier. De informatie die ik bij de verschillende organisaties krijg, kan ik weer gebruiken voor de sociale kaart. Daarnaast heb ik met social workers en andere sociale diensten in de twee townships mee mogen lopen en heb ik een beter beeld gekregen van het sociale werk in Zuid-Afrika en vooral in de townships. Dat wijkt namelijk wel af van wat ik vanuit Nederland ken. Mijn netwerk aan samenwerkingen en mensen die iets betekenen voor de gemeenschap groeit elke dag. Vaak heb ik op een dag een of twee afspraken met mensen uit de gemeenschap en daarna ga ik de verkregen informatie verwerken in de sociale kaart. Veel mensen uit de gemeenschap en vooral onze gastouders Arrie en Annette willen een verschil maken voor de mensen in Ritchie. Zij zijn actief in organisaties zoals Eye For Others South-Africa en Miracle of the heart en ondersteunen mij erg veel met mijn project. Het geeft mij zo veel kracht om te zien dat de mensen hier net zo enthousiast zijn als ik en dat mijn sociale kaart echt iets bij kan dragen aan het sociale werk hier!

Lisette:

Ik ondersteun de mensen op het regenboogproject. Ik ben in elke klas 3 weken werkzaam. In de eerste week observeer ik hoe de dag verloopt, wat de docenten de kinderen aanbieden en hoe zij te werk gaan in de vorm van begeleiding. Mijn bevindingen en de verbeterpunten stel ik op in een plan van aanpak. Dit bespreek ik in de tweede week met de docenten, ik stel voornamelijk een doel en verbeterpunten op en ik ga voor de duurzaamheid van het project dit verder uitwerken met de docenten. Zodat zij ook het gevoel hebben dat het hun plan is en zodat iedereen zich kan vinden in het project en aanpassingen kan doen. In de laatste week in de klas ga ik samen met de docenten het plan uitvoeren.

Deze week was mijn laatste week in de klas van kinderen van vier jaar en het is enorm leuk om te zien hoe goed de docenten het plan uitvoeren. Zo wordt de klas nu opgedeeld in twee groepen en zie je de concentratie en de aandacht van de kinderen groeien. Tijdens deze opdeling gaat de ene groep buiten gymmen en de andere groep werkt aan een bepaald thema wat om de week terug komt (tellen, schrijven, vormen, kleuren etc.) Er wordt nu ’s ochtends ook gewerkt met de methode ervaar het maar, zodat kinderen verschillende thema’s gaan ervaren. Het is vooral mooi om te zien hoe enthousiast de docenten in de klas het oppakken en het echt hun eigen plan hebben gemaakt. Al met al leuke verbeteringen, waarvan ik hoop dat de docenten ermee door gaan

.