Vandaag hebben we voor de eerste keer de Nationale jeugddag gevierd bij het Regenboogproject 2.0 in Phelindaba. Phelindaba is in wijken verdeeld. Wij werken in de wijk “vat jou klip saam”. Dit jaar was het de 37e keer dat in heel Zuid-Afrika deze dag wordt gevierd. De reden dat deze dag wordt gevierd is de herdenking aan de Soweto opstand van 1976.

Bij het Regenboogproject 2.0 hebben we een leuke dag gehad samen met onze partners Moving Forward en Agape. Het bestuur van de plaatselijke ANC is ook aanwezig en een groepje van 5 meisjes die dit jaar hun Metriek afronden. (Metriek is de laatste klas voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan). En natuurlijk onze rots in de branding Amelia!

Er ontstaat een mooi gesprek over de reden van deze jeugddag maar ook over het nu en de toekomst. De meisjes worden flink gemotiveerd en hebben zich gelijk aangemeld om vrijwilligerswerk te komen doen op ons project. Hoe mooi is dat!

Voor vandaag waren natuurlijk ook de kinderen van de crèche en hun ouders uitgenodigd. Veel van de ouders kwamen, voor zover het nog past, in hun eigen schooluniform. We hebben, al dansend en schoolliederen zingend, rondgelopen door de gemeenschap en flyers uitgedeeld van Agape. Op de flyer staat informatie over Agape en hun rehab programma.

Bij terugkomst hebben we als afsluiting, hoe kan het ook anders, heerlijk gegeten.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

De Jeugddag op 16 juni is een feestdag in Zuid-Afrika en herdenkt een protest dat resulteerde in een golf van protesten in het hele land, bekend als de Soweto-opstand van 1976. Dit kwam als reactie op meerdere problemen met de Bantu Education Act en het overheidsedict in 1974 dat Afrikaans zal worden gebruikt als voertaal voor bepaalde vakken op zwarte scholen.  De iconische foto van Hector Pieterson, wiens zus nu werkt in het museum dat Hector Pieterson en zijn familie eert. Hector Pieterson was een zwart schoolkind dat door de politie is neergeschoten. Dit bracht veel mensen binnen en buiten Zuid-Afrika duidelijk wat het effect was van de strijd tijdens het bewind van de apartheidsregering. De jeugddag wordt gevierd als een feestdag in heel Zuid-Afrika om de dappere studenten te herdenken die protesteerden tegen het Afrikaans als het enige taalmiddel voor onderwijs.(Bron Wikipedia).

Op Internet is hier veel meer over te vinden bijvoorbeeld op:

https://africantravelcanvas.com/experiences/history-and-politics/hector-pieterson-and-the-soweto-uprising-why-we-celebrate-youth-day-on-16-june/

 

Fotoalbum