“It giet Oan”

Was het bericht begin december van Pauline van Panhuis, directeur van de politieacademie Eindhoven. Een lang voortraject kreeg een positief slot. 17 (jonge) Politiestudenten en vier docenten vertrekken 6 januari naar Zuid-Afrika om daar een veiligheidsproject te gaan starten. Een voortraject van drie jaar, met veel besprekingen en veel voorzichtig koers zoeken en bepalen.

Ton geloofde al 6 jaar in zo’n project en hij kreeg aan Pauline een enthousiaste medestander. Samen met de docenten, Ilse Stet, Jan Swanenburg, Henriëtte van den broek en Wendy Tromp werd stap voor stap het traject en doel vastgesteld. Ton heeft veel vergaderd in Zuid-Afrika om daar de mensen niet alleen enthousiast, maar ook betrokken te maken.

“De laatste twee weken van november heb ik meer Generaals gezien dan tijdens mijn hele politieloopbaan in Nederland” zei hij.

Ook daar is een team gevormd die samen met het Nederlandse team een basis gaat leggen voor een langdurige samenwerking en uitwisseling. Het lijkt ons goed om een paar mensen uit Kimberley speciaal te noemen, mensen die zeer betrokken zijn en een groot, warm hart hebben voor de kinderen in de community.

General Jean Abrahams (cluster Commander Kimberley), Bribadier Tip Brink ( General Commando Cluster Kimberley) General Shevuri (Provicial Commander Noordkaap) Brigadier Deidre Descu (Staf Provincial Commando), General Johan Bean (Cluster Commander Kathu, voormalig hoofd Opleidingen Noordkaap), Colonel Alexia Robbertson (Commandant Visual Police) Captain Nadia Kika (Command Recherche). Laurence van Heerden (Hoofdambtenaar ministerie van Transport en Veiligheid). Jannie van Zyl (directeur Yonder Menthal Healt) .

Jean Abrahams en Ton zijn de pioniers in Kimberley. Jean geloofde vanaf het begin in dit project. Zij heeft voor de uitvoering een team geformeerd bestaande uit Tip Brink, Johan Bean en Laurence van Heerden, die de dagelijkse gang van zaken moet organiseren en begeleiden. Onze politiemensen gaan samen met leden van het CPF (Community Police Forum) en politiemensen van de SAPS Modderrivier en Kimberley een veiligheidsplan maken voor scholen en ons centrum. We gaan er iets heel moois van maken en we houden jullie op de hoogte.

Antoinette Knapen en Ton van der Smit zijn de overall coördinatoren van het hele project.