Stichtingen en fondsen

Uw vermogen inzetten om te bouwen aan verandering? Eye For Others heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van kleinschalige bouwprojecten die bijdragen aan duurzame verandering en onderdeel zijn van een groter onderwijs-, gezondheidszorg- of sociaal maatschappelijk programma van een partnerorganisatie.

Daarnaast bouwt Eye For Others aan verandering in Nederland door jongeren uit te dagen om uit hun ‘comfortzone’ te komen en samen te werken en te leven met mensen in een andere cultuur en een veel mindere luxe omgeving. Ze stimuleren om de opgedane ervaringen na terugkomst om te zetten in concreet handelen.

Graag onderzoeken wij in persoonlijk gesprek hoe uw Familie- of Vermogensfonds zou kunnen participeren in het bereiken van deze belangrijke veranderingen. Ook verzorgen wij graag een presentatie over het werk van Eye For Others.

Het is mogelijk om mee te gaan met een voorbereidingsreis naar Zuid-Afrika die Eye For Others jaarlijks maakt. Ook een op maat gemaakte sponsorreis is mogelijk!

Wilt u meer informatie of nader kennismaken?

Wilt u meer informatie bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek of een presentatie? Neemt u dan contact op met Ton van der Smit. Dat kan direct via een mail bericht naar: TonvanderSmit@EyeForOthers.nl

Waarom Eye For Others steunen?

Eye For Others en de partnerorganisaties waar ze mee samenwerkt zorgen voor betere voorzieningen en bewustwording op het gebied van maatschappelijke versterking, onderwijs en gezondheidszorg en de daarbij behorende ondersteuning en zorg in Zuid-Afrika. Een financiële bijdrage aan een Eye For Others project zet een duurzame ontwikkeling ingang.

We bouwen aan verandering zoals activiteiten die de betrokkenheid van ouders en andere leden van de gemeenschap bij onze projecten stimuleren.

Maar dat niet alleen! Nederlandse jongeren die deelnemen aan de projecten komen anders thuis. Zij zijn zich bewust van het verschil dat zij zelf kunnen maken voor anderen in de wereld. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de deelnemers ook in Nederland de handen uit de mouwen wil steken, door vrijwilligerswerk te doen

Is de gift aan Eye For Others aftrekbaar?

Eye For Others is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI is onder specifieke voorwaarden aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Op deze website van de Belastingdienst lees je welke criteria daarvoor gelden.

Hoe financiert Eye For Others de projecten?

De projecten die uitgevoerd worden door deelnemers worden grotendeels door henzelf gefinancierd. Hoe de bijdragen van de deelnemers besteed worden is uitgelegd op deze pagina. De gemeenschap draagt vaak bij door het leveren van mankracht Lokale partners ondersteunen ons met middelen en materialen en soms door een financiële bijdrage. De overige projecten worden op aanvraag van Eye For Others gefinancierd door sponsors en partners uit Nederland.

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

Wij veranderen een leven door ontwikkeling

STEUN ONS
GA MEE