Tijdens onze presentatie bij het Hugenote Kollege te Paerl hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn vriend Andro Vos te bezoeken. Andro is voormalige Projecthoofd van het Nederlands Forensisch Instituut en heeft vanuit zijn passie ontslag genomen en is samen met een vriend Gregory Simpson (voormalig dierenarts bij De Krugertuin) een forensisch laboratorium op aan het zetten in het Westkaap Natuurreservaat. Zie https://wildlifeforensicacademy.com/

De Bedoeling is dat daar Rangers en politiemensen worden opgeleid om forensisch materiaal veilig te stellen bij wildstroperij. De grootste criminaliteit op dit moment in Zuidelijk Afrika. Samen met Generaal Johan Bean(Commandant van Cluster Kimberley)  de kolonels Johan Myburg en Rassie Victor (hoofden recherche Kimberley eo) en Captain Deon Rheeder (commandant Modderrivier/Ritchie) lieten we ons voorlichten. De contacten zijn gelegd en gezamenlijk gaan we zoeken naar meer wegen voor opleiding van politiemensen.