Vrouwenkracht en kinderwerk

{:nl}Er gebeurt veel rond en op het project. 8 vrouwen uit Ritchie hebben een groepje gevormd om gezamenlijk handwerk activiteiten te ontwikkelen en daaruit inkomen te verwerven. Wij hadden en hebben heel veel (kinder)kleding verzameld en ook onze vriendin Amelia Davis heeft een auto vol met kleding opgehaald in Bloemfontein. Lees meer en bekijk foto's{:}{:gb}A lot is happening on the project. 8 women from Ritchie have formed a group to develop handicraft activities and earn income from them. We have collected a lot of (children's) clothing and our friend Amelia Davis has also picked up a car full of clothing in Bloemfontein. Read More and watch pictures{:}

Women of Purpose

{:nl}De organisatie Women of Purpose onder leiding van Dorothy Mazingane heeft een conferentie georganiseerd om vrouwen te bemoedigen en te versterken. De conferentie vond plaats in Hopetown, een plaats in de buurt van Ritchie. Met de bus van Eye For Others werden 18 vrouwen vanuit Ritchie en ter Aar vervoerd om de conferentie bij te wonen. Natuurlijk waren onze studenten ook van de partij. Lees meer en bekijk foto's{:}{:gb}The organization Women of Purpose led by Dorothy Mazingane has organized a conference to encourage and strengthen women. The conference took place in Hopetown, a place near Ritchie. With the Eye For Others bus, 18 women were transported from Ritchie and ter Aar to attend the conference. Of course our students were also present. Read more and watch pictures{:}

Farming God’s way

{:nl}

Eye For Others is druk bezig om een landbouw educatieprogramma op te zetten. Tegen over het community centrum is een groot stuk land van ongeveer 10 hectare. Daarop wordt een schuur gebouwd en wordt een huisje bewoonbaar gemaakt. In het huisje gaan twee mensen wonen om de beveiliging van het landbouwgedeelte te waarborgen. Hiernaast wordt ook een klein winkeltje gebouwd waar kleding en groente wordt verkocht.

Lees meer en bekijk foto's{:}{:gb}Eye For Others is busy setting up an agricultural education program. On the other site of the community center there’s a large piece of land of approximately 10 hectares. A barn is built on this piece of ground and a house is made habitable. Two people are going to live in the house to ensure the security of the agricultural area. In addition, a small shop is being built where clothing and vegetables are sold. Read more and watch pictures{:}

XS4ALL 7: Het antwoord op de vele uitdagingen van Afrika…

{:nl}Twee grote groene tuinstoelen. Dat is wat het XS4ALL-team kocht voor de 71-jarige Klaas en zijn vrouw Sanne als een 'inkomend' cadeau voor het nieuwe huis op de Eye for Others-gronden in Ritchie. Klaas en Sanne zijn zulke aardige en warme mensen, altijd bereid om te helpen. Zelfs als ze niet altijd in staat zijn. Altijd creatief en plichtsgetrouw om hun EfO-vrijwilligerswerk te doen volgens ons zeer hoge westerse verwachtingsniveau. Lees meer en bekijk foto's {:}{:gb}Two large green camping loungechairs. That's what the XS4ALL team bought for 71-year old Klaas and his wife Sanne as a "moving in" present for the new home on the Eye for Others grounds in Ritchie. Klaas and Sanne are such kind and warm people, always willing to help. Even if they are not always able, creative or disciplined enough to do their EfO voluntary work according to our very high western expectation level. Read more and watch pictures{:}

Bike For Others 2018

{:nl}Ook dit jaar werd de Bike For Others georganiseerd: 160 Km fietsen om sponsorgeld op te halen voor de projectreizen naar Zuid-Afrika. Naast het ophalen van geld is de Bike For Others een hele happening. Aangekleed met Afrikaanse muziek, onderweg eten en te drinken en een gezellige sfeer, fietsen niet alleen de deelnemers maar ook familie, vrienden en bekenden mee. Als we dan ook nog eens geluk hebben met het weer kan de dag al helemaal niet meer stuk! Het eindstation is altijd een barbecue. Studenten die net terug waren van hun stage ontmoeten de mensen die van de zomer vertrekken. Dit leverde vruchtbare gesprekken op. Een extra verrassing was het dat twee Afrikanen uit Afrika waren overgevlogen. 6 tot 8 weken met elkaar in Afrika opgetrokken en nu elkaar ontmoeten bij de Bike For Others in Nederland. Mooier kan het niet… Bekijk foto's{:}{:gb}This year, the annual event Bike For Others was organized: cycling 160 km to collect sponsor money for the coming trips to South Africa. In addition to collecting money, the Bike For Others is a big happening. Decorated with African music, good food and drinks and a cozy atmosphere, not only the participants, but also family, friends and acquaintances cycled along with us. We weather was fine, it was a nice day! At the end there’s was a barbecue. Students who had just returned from their internship in South Africa meet the people who leave from the summer. This yielded fruitful conversations. An additional surprise was that two Africans had flown from Africa to join this event. 6 to 8 weeks together in Africa and now meet at the Bike For Others in the Netherlands. What a special day ! Watch Pictures{:}

Mandela Day met De Beers

{:nl}‘De Beers’ is de grootste diamantdelver van de wereld gevestigd in Kimberley. Drie jaar geleden is Ton van de Smit projectleider van Eye For Others begonnen met contact te leggen om te kijken of de Beers zich met ons willen verbinden. Vandaag op Mandela day zou wel eens de start kunnen zijn voor samenwerking. De Beers kwam met een groep gemotiveerde mensen langs op het terrein om met kinderen te spelen, te schilderen, eten uit te delen. Eigenlijk maakte ze er een groot feest van zoals op de beelden te zien is. Contacten zijn gelegd. Volgende week heeft Ton een afspraak of we in de toekomst meer voor elkaar kunnen betekenen. Lees meer en bekijk foto's en video{:}{:gb}"De Beers" located in Kimberley is the largest diamond miner in the world. Three years ago, Ton van de Smit project leader of Eye For Others began contacting De Beers to see if they want to connect with us. . Today on Mandela Day might be the start of collaboration. De Beers came with a group of motivated people to the project to play with children, paint and share food. Actually, they made a big party as seen in the video and the images. Contacts have been established. Next week, Ton has an appointment to see if we can do more together in the future. To be continued… Read more and watch video and images{:}

Go to Top