Wat verzekert onze Zakenreisverzekering Collectief?

Onze Zakenreisverzekering Collectief dekt de belangrijkste risico’s voor alle medewerkers van uw organisatie.

Wel verzekerd:

 • Bagage, ook dekking voor zakelijke goederen

 • Annuleringskosten

 • Geneeskundige kosten

 • Ongevallen

 • Buitengewone kosten

 • Rechtsbijstand

Niet verzekerd:

 • In een gebied waarvoor de rijksoverheid de code rood heeft afgegeven als de schade verband houdt met de oorzaak waarvoor de code rood is afgegeven.

 • Reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde) of het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde)

 • Schade die ontstaat door deelname aan vechtpartijen of ruzies

 • Schade die ontstaat in verband met het gebruik van alcohol of drugs

 • Schade die ontstaat door de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden

 • Schade die ontstaat door gevaarlijke sporten

 • Schade die ontstaat door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde

Wat is verzekerd bij de Zakenreisverzekering Collectief?

De Zakenreisverzekering Collectief heeft standaard werelddekking. Als u na de zakelijke reis nog een paar dagen privé wilt blijven, dan is er gedurende vijf dagen nog dekking met deze verzekering. En als u tijdens de reis een avontuurlijke sport beoefent dan is dit ook verzekerd.

Er kunnen aan dit schrijven geen rechten worden ontleend.
De verzekeringsmaatschappij waar de polis is ondergebracht bepaald uiteindelijk de afwikkeling van schade en ongeval.
Na aanmelding kunt u de betreffende polis opvragen via vraag@eyeforothers.nl