Helaas is vanaf deze week Zuid-Afrika weer teruggezakt naar level 4 wat corona betreft. Gelukkig zit er nog een beetje geld in het potje voor de voedselverstrekking en kunnen we nog eten uitdelen aan degene die dit het hardste nodig hebben. Ton van der Smit, projectleider Eye For Others is weer gaan fietsen voor sponsoring.

Giften blijven daarom nog steeds van harte welkom.

https://www.eyeforothers.nl/projecten/voedselproject/

NL15 RABO 0129 3936 14

Tnv Eye For Others ovv project Moving Forward.