Touch hand

ONZE ORGANISATIE

Ons motto: Touch people, touch hearts.

Onze wens: Steek je hand nooit uit om te nemen. Houd hem niet gesloten als je geven moet.

Teach logo

ONZE PROJECTEN

Vanuit onze visie en missie, willen wij doen wat God van ons vraagt op de manier die Jacobus zo mooi beschrijft: ‘Dit is de ware en zuivere manier om God, onze Vader, te dienen: Help weduwen en kinderen zonder vader in hun moeilijkheden.

Together logo

ONZE SUPPORTERS

Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk. Wij als organisatie en onze vrijwilligers in onze projecten hebben u als sponsor nodig om dit drievoudig snoer compleet te maken.

Lokale partners

Eye For Others voert projecten uit in Zuid – Afrika in samenwerking met en op aanvraag van lokale partners. Er wordt meer en meer de nadruk gelegd op de door ons verder ontwikkelde “Circulaire Ontwikkelings Versterking”.

partners foto(Jonge) mensen met elkaar in contact brengen, elkaar ontdekkend laten versterken zodat zij en wij verder ontwikkelen in ons bewustzijn. Wij krijgen daardoor meer inzicht en begrip voor de verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen om ons heen.

Vanuit de opdracht die Jezus Christus geeft om barmhartigheid te verlenen, doen wij ons werk in Zuid-Afrika. Onze nadruk ligt op kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven. Maar ook hun vaak in moeilijke omstandigheden levende moeder, oma, zorggever.

Mensen enthousiast maken om daadwerkelijk dienstbaar te zijn voor de hierboven genoemde groeperingen, zonder onderscheid te maken in ras, cultuur, geloof of leefomstandigheden. Samen met lokale partners willen wij directe nood lenigen en een blijvende verbetering van levensomstandigheden (opvang, medische zorg, educatie en trainingen) realiseren. Het in groepsverband uitvoeren van werkzaamheden zoals bouwactiviteiten, kinderwerk en huisbezoeken in (Zuid)-Afrika vormen een belangrijk onderdeel.

Eye For Others voert slechts kortlopende bouw- en kinderprojecten uit ter ondersteuning van lopende projecten bij lokale partners. De stichting is zelf nooit eindverantwoordelijk voor een project en/of organisatie. De visie is namelijk dat wij vanuit Nederland niet de kennis en mogelijkheden hebben om een project en/of organisatie blijvend te sturen en te leiden. De financiële behoefte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en de financiën worden verkregen door acties van de vrijwilligers en financiële ondersteuning van Nederlandse fondsverstrekkers.