Project Ritchie

2015 start van het Regenboog Project in Ritchie

Via hele goede contacten kregen wij (het bestuur van Miracle of the Heart en de projectleider van Eye For Others) in maart plotseling de mogelijkheid om een oude school in Ritchie met bijbehorende grond van ca 15 hectare, in beheer te krijgen met een lease termijn van 30 jaar. De muren en het dak waren er nog, maar voor de rest was alles wat los zat of losgemaakt kon worden uit de school gestolen. Aangezien wij geen financieel risico liepen met deze overname en de mogelijkheden voor de komende jaren enorm waren, was de beslissing snel genomen; We gaan de school overnemen en verbouwen cq renoveren.

Hierdoor zouden meer kinderen in dit gebouw ineens veel meer ruimte krijgen en werden er voor de kinderen veel betere mogelijkheden gecreëerd om veilig en eventueel in verschillende groepen opgevangen te kunnen worden.

Kansen en mogelijkheden

Daarnaast bood de school ons heel veel mogelijkheden voor meer en andere projecten in de toekomst die de gemeenschap en daarmee ook kinderen ten goede zouden komen.

Er moest echter wel veel gebeuren.

 1.  Het hele hek rond het terrein moest hersteld worden of vernieuwd worden.
 2.  Het buitenterrein was een grote woestenij
 3.  Alle ruiten waren uit het gebouw geslagen
 4. De deuren waren gestolen
 5. Er was niet één plafond wat nog heel was
 6. Alle elektra bedrading en waterleiding was gestolen (koper)
 7. Het sanitair was totaal verwoest
 8. De vloeren waren vernield

Allerlei mensen en organisaties werden in beweging gebracht. Het resultaat was dat in juli een aantal boeren met mensen uit de gemeenschap het hele terrein hebben schoongemaakt, zodat als de groep vrijwilligers zou komen, deze direct aan de slag konden gaan met herstel- en verbouwingswerkzaamheden. We hebben een planning gemaakt welke werkzaamheden in welke volgorde moesten worden uitgevoerd, waarbij de beslissing is genomen dat we in 2015 de eerste helft zouden gaan herstellen en in 2016 de tweede helft van het gebouw

“We hebben het geflikt”

Dat waren de woorden van onze ambassadeur, Marisa Gerards, toen zij met het plaatsen van een solar lamp in één van de happy homes shacks, een start had gegeven voor het Solar light project.

“We hebben het geflikt” zijn mijn woorden aan het eind van 2015. Ja het was allemaal anders dan aanvankelijk gepland, maar het resultaat was ook veel meer en beter dan gepland

 1. Sanitair voor de helft bruikbaar maken.
 2. Drie lokalen helemaal opknappen, zodat de kinderen van het Disabled Centre daar zo snel mogelijk in konden.
 3. Drie lokalen inrichten.
 4. Glas herstellen cq. vernieuwen.
 5. Deuren nieuw plaatsen en waar nodig, veiligheidsdeuren aanbrengen.
 6. Hek herstellen.
 7. Buitenkant verven.
 8. Speelterrein schoonmaken.
 9. Verkeersterrein aanleggen.
 10. Happy homes in township herstellen.

De weken voordat de groep vrijwilligers kwam heb ik gebruikt om samen met Teresa Vorster en Riana van der Merwe (bestuursleden van Miracle of the Heart) bezoeken te brengen aan service clubs, instellingen en bedrijven. Het resultaat van onze inspanning was aanzienlijk.

Om er een paar te noemen:

 1. De NG-kerk stelde hun pastorie ter beschikking voor huisvesting van de groep.
 2. Boeren uit de omgeving stelden materiaal en personeel ter beschikking voor opruimacties.
 3. Boeren uit de omgeving gaven vlees, eten en drinken voor de groep.
 4.  Johan Lübbe (ook een boer) stelde zijn pick-up en één van zijn mensen ter beschikking voor het happy home project.
 5.  Penny Pinchers (bouwmaterialen) gaf een grote korting op het bouwmateriaal.
 6.  Coastal Hire leende groot materiaal, als cango hamers, betonmolens, steigermateriaal, ladders enz. aan ons uit.
 7. PC-glas gaf een hoge korting op het te gebruiken glas.
 8.  Transportbedrijf Heckroot gaf ons vervoer.
Maar al met al hebben we de fondsen die binnenkwamen volledig kunnen gebruiken voor de (herstel)werkzaamheden in de school, het (gedeeltelijk) inrichten van de lokalen en het sanitair en het opknappen van 10 shacks in het happy home project. Daarnaast hebben we 80 shacks kunnen voorzien van Solar Lights. Deze zonne-energie lampen worden zodanig aan het dak vastgemaakt, dat zij niet meer demontabel zijn en dus ook niet te stelen, of je moet het hele dak meenemen. De lampen worden overdag opgeladen en geven dan – in de avond – gedurende 8 uur voldoende licht om een shack te verlichten. Tevens is het mogelijk om de lamp te gebruiken als oplaad unit voor een mobiele telefoon.

De shacks die we daarvoor uitgekozen hebben waren shacks waar geen elektra aanwezig was. Door het plaatsen van de Solar Lights kunnen kinderen in het donker toch hun huiswerk maken, waardoor de betrokkenheid op school verhoogt en de resultaten beter zullen worden. We hebben met behulp van nog een paar laatste donaties de “school” (het kinderverblijf) zodanig kunnen inrichten dat de kinderen na de vakantie (in week drie van 2016 ) op een aanvaardbaar niveau gebruik kunnen maken van de door de groep herstelde en verbouwde ruimten en volop kunnen gaan spelen op het aangelegde speelterrein.

Uitgevoerde activiteiten

De eerste 85 kinderen hebben hun pre-school “opleiding” achter de rug. We begonnen in november 2015 met 26 kinderen. Dit aantal groeide. In december 2016 verlieten 85 kinderen het regenboogproject; klaar om naar de lagere school te gaan. Een hoofdonderwijzeres uit Kimberley, die betrokken is met onze activiteiten en een aantal dagen met de kinderen had gewerkt, vertelde mij dat de kinderen hun leerachterstand zo goed als weggewerkt hadden. Dit is een groot succes, omdat voor heel veel kinderen uit de Townships een goede basis ontbreekt. Er worden niet of nagenoeg geen spelletjes gedaan. Hun ouders kunnen vaak niet lezen of schrijven. Veel kinderen zwerven op straat en komen slechts naar huis om, als het mee zit één maaltijd op een dag te krijgen.

Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. We hebben een verschuiving aangebracht in de energie voorziening. Eskom wilde ons een aansluiting sponsoren met een jaar gratis stroom. We hebben daarom een gedeelte van het Solar project verschoven naar 2017 om deze (staats)leverancier niet tegen het hoofd te stoten. Door droogte viel de voorbereiding en uitvoering van het sportterrein tegen, maar door deze verschuiving konden we het gelukkig opvangen. Verder hebben we wat veranderingen aangebracht in de verbouwplannen en hebben we meer spelmateriaal aan kunnen schaffen dan begroot, doordat zowel sponsors in Nederland als Zuid-Afrika extra donaties hebben gedaan

Programma’s in voorbereiding

Voor 2017 hebben wij (Miracle of the Heart en Eye For Others) een nieuw projectplan gemaakt Door de inzet van vrijwilligers en hun enthousiaste instelling werd de betrokkenheid van de inwoners uit de gemeente Modderrivier ook groter en hebben we een goede samenwerking gecreëerd met een aantal (andere) kerken, de politie en functionarissen van de gemeente. 8 Augustus waren er gemeenteraadsverkiezingen. Met de twee nieuwe counselors voor Ritchie en Motswedimosa (Norman Hammer en Bonsile Makhamba) hebben wij een hele goede betrekking aangeknoopt. Met hen en de bewoners uit de twee townships hebben we gezamenlijk twee shacks opgeknapt. Dit werd heel enthousiast uitgevoerd zonder de aanwezigheid van banners, vlaggen of uitingen van politieke partijen. Op zich is dat al een overwinning. In 2017 gaan we met een aantal groepen studenten en docenten verder bouwen aan ons centrum als een Community Development Centre, te weten

 • In januari 2017 17 studenten en 4 docenten van de Nederlandse Politieacademie
 • Vanaf februari studenten van de Saxion Hogeschool Enschede, Deventer en Apeldoorn
 • Vanaf februari studenten van de Hogeschool Windesheim afdeling CALO (gehandicapten psychomotorische-therapie-en-bewegingsagogie)
 • Juli 2017 23 leerlingen en docenten van het Veluws College Walterbosch
 • Juli/aug en okt vrijwilligersprojecten Eye For Others

Er gebeurt veel, zowel in Zuid-Afrika als hier. Onze doelstelling is altijd geweest om (jonge) mensen met elkaar te verbinden en te leren van elkaar. Vandaar dat ons thema voor 2017 en later Circulaire Ontwikkelings Versterking wordt. Vanuit de circulaire ontwikkelings gedachte willen wij elkaar versterken

Community Policing Forum

Het Zuid-Afrikaanse concept van een Community Police Forum is een mix tussen burgerwacht en wijkagent. Een CPF bestaat uit vertegenwoordigers van lokale organisaties zoals scholen, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kerken, die samenwerken met de politie om een veilige omgeving voor de inwoners van het gebied te creëren en te handhaven. In Ritchie zijn nu door de gemeenschap 16 mensen voor deze taak uitgekozen die geen binding hebben met een politieke partij. Zij zullen vanaf januari opgeleid en getraind worden door onze politiestudenten in samenwerking met jonge politiemensen uit Kimberley en Ritchie. De training bestaat uit; omgang met mensen, signalering van problemen, sociale vaardigheden, het oplossen van kleine verstoringen, beëindigen van (buren-)ruzies, eerste opvang van getraumatiseerde kinderen, signaleren van huiselijk geweld, drugsgebruik enz. Het nieuwe Community Police Forum van Ritchie gaat zijn basis krijgen op ons centrum.

Opvang en begeleiding van gehandicapten

In deze regio zijn er geen voorzieningen voor mensen met een beperking. Mensen zitten veelal de hele dag in een kamertje thuis, zonder hygiëne, aangepast onderwijs, daginvulling of begeleiding. Ons streven is dat alle, niet gespecialiseerde, werkzaamheden door mensen met een beperking worden uitgevoerd. Zoals de bewaking van het toegangshek, schoonmaak, tuinonderhoud, helpen in de speeltuin enz. enz. We gaan samenwerken met Yonder. Yonder is een organisatie in Kimberley, zo’n 40 kilometer vanaf Ritchie. Yonder doet heel veel aan opleiding en begeleiding van mensen met een beperking en heeft onder meer een beschutte werkplaats waar 300 “mensen met mogelijkheden” werken. Professor Adri Vermeer, emeritus hoogleraar Orthopedagogie van de universiteit van Utrecht, is twee dagen op bezoek geweest bij Yonder en heeft toegezegd betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling en opbouw van het programma van Yonder en ons centrum. Yonder gaat de opleiding regelen van mensen met een beperking die bij ons project gaan werken. De studenten van de Hogeschool Windesheim gaan vanaf februari beginnen om een voor langere tijd samen met Yonder, ons centrum in te richten. Gaan stages, minors, afstudeeropdrachten uitvoeren en helpende handjes op de vloer leveren. Alles gericht op beweging en handicaps bij mensen.

Verdere plannen voor 2017

Zoals beschreven gaan er in 2017 grote groepen studenten naar Zuid-Afrika om daar hun kennis te delen, maar zeker om te leren van de plaatselijke bevolking en organisaties. De eerste studenten gaan we onderbrengen bij particulieren; gezinnen die graag plaats willen bieden aan twee of drie studenten, waardoor zij zo de community beter leren begrijpen. Tevens zal dit leiden tot een integratie van samenwerking op de vloer van blank en zwart. Nog nooit hebben er (jonge) blanken mensen in het township gelogeerd of verbleven. Dit zal een zeer grote positieve uitwerking hebben. De veiligheid is voor 100% gegarandeerd, mensen uit de buurt zullen waken over onze jonge mensen. Hierdoor komt een bewustwordingsproces op gang die zal uitmonden in een grotere onderlinge betrokkenheid tussen verschillende culturen.
Councelor met kinderen
Kerst in Ritchie Norman Hammer