Wie zijn wij ?

Ton van der SmitTon van der Smit is de oprichter van Eye For Others. Hij maakt de plannen en ontwikkeld de visie voor projecten, ontwikkeling en ondersteuning.

Hij wordt hieraan bijgestaan door onze mensen in Nederland:

  • Bestuur – Lourus Riemens, André Luigjes en Ton van der Smit. Ambtelijk secretaresse: Wilma Riemens, dagelijks beheer: Antoinette Knapen
  • Backoffice – Antoinette Knapen, Arnold Dubbelman, Esther de Ruiter en Mart Doeven

in Zuid-Afrika:

  • Mircale of the Heart – Leonie Edwards, Dr. Estie Groenewald, Johan en Adele Lübbe en Kholiwe Taweni
  • Eye For Others Zuid-Afrika is: Yolande Williams (voorzitter), Leah Lawane (secretaresse), Ton van der Smit (projectleider) en Antoinette Knapen (penningmeester)

Meer en meer wil hij de nadruk leggen op het door hem uitgedachte “Circulaire Ontwikkelings Versterking”.

(Jonge) mensen met elkaar in contact brengen, elkaar ontdekkend laten versterken zodat zij en wij verder ontwikkelen in ons bewustzijn. Iedereen krijgt daardoor meer inzicht en begrip voor de verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen om ons heen.

De nadruk van Eye For Others blijft gericht op kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven. Maar ook hun vaak in moeilijke omstandigheden levende moeder, oma, zorggever.

Na jaren van intensieve besprekingen is er een goede band ontstaan met een aantal scholen in Nederland. Om er een paar te noemen:Ton bij Saxion

  • Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn en Eindhoven
  • Saxion Hogeschool te Enschede, Deventer en Apeldoorn
  • Hogeschool Windesheim te Zwolle
  • Veluws College Walterbosch (HAVO en VWO)

Studenten/leerlingen gaan gericht projecten opzetten en ontwerpen in ons community development centre te Ritchie. Om deze studenten goed te begeleiden heeft Ton, alhoewel al vijf jaar met pensioen, weer een baan geaccepteerd bij de Saxion als adviseur internationale expertise.

Daarnaast gaan er nog steeds (Jonge) mensen uit Nederland naar Zuid-Afrika om als vrijwilliger op en bij ons centrum allerlei bouw- en kinderactiviteiten uit te voeren.

Naast zijn goede contacten in Nederland heeft hij ook in Zuid-Afrika een stevig en hecht netwerk opgebouwd. Door zijn werk in en rond Phokeng is hij heel goed bevriend met de Koningin Moeder van de Royal Bafokeng Nation. Zij ondersteunt en adviseert hem, zodat wij(als Eye For Others) meer en meer begrip krijgen van de verschillen in de culturen van Zuid-Afrika. Maar ook vrienden in de top van de Zuid-Afrikaanse politie, het ministerie van Justitie in de Noordkaap, Yonder Menthal Health in Kimberley, gezondheidszorg (zoals artsen en verpleegkundigen) en vele, vel dragen bij tot het tot stand komen en continueren van de projecten in de Noordkaap.

Hij motiveert en stimuleert mensen om nu eens dát te doen wat anders is dan in het “normale” Nederlandse leven. Vooral door het deelnemen aan onze projecten wil hij (jonge) mensen blijvend iets meegeven voor hun hele verdere leven. Dat is boeiend en een hele mooie investering. Maar het is even zo hartverwarmend om ouderen zichzelf te zien geven voor het kind in een township.

Ton is geboren op 7 april 1952 te Moordrecht en woont in Apeldoorn. Hij is 20 jaar werkzaam geweest bij de Rijkspolitie, daarna manager van een bungalowpark en eigenaar van een facilitair bedrijf. Sinds 2005 was hij (interim) manager van facilitaire projecten en ging in 2012 met (vervroegd) pensioen.

Vanaf jonge leeftijd is Ton al betrokken in kerkelijk jeugd- en jongerenwerk. In 1992 en 1993 was hij actief in een project in Albanië, waar hij met een groep van ca 40 jongeren de kinderafdeling van een ziekenhuis in Pogradec hebben vernieuwd en heringericht.

Toen hij met zijn gezin in 1996 op familiebezoek was in Zuid-Afrika, zag hij de hulpeloze toestand en de gevolgen van aids in townships van Zuid-Afrika. Onmiddellijk was er een connectie en sinds die tijd is hij actief met hulpverleningsprojecten in townships rond Rustenburg, North-West Province, en in de Karoo Noord-Kaap, Zuid-Afrika.

Zijn droom en visie is om de wereld van één kind te kunnen veranderen. Hierbij wil hij graag (jonge) mensen kennis laten maken met een andere kant van de wereld. Hen helpen om te zien dat 80% van de wereldbevolking moet leven met 20% van de opbrengst van onze aardbol.

Hierdoor zijn  al veel vrijwilligers naar Zuid-Afrika geweest. Zij hebben bereikt dat door hun aanwezigheid, inzet en ondersteuning  er op dit moment veel goedlopende (kinder)projecten actief zijn. Maar er is ook een blijvende betrokkenheid van plaatselijke kerken, organisaties en instellingen tot stand gekomen.

We doen ons werk met groepen vrijwilligers in de leeftijd van 17 tot 77 die twee weken actief bezig gaan in een township in Zuid-Afrika.

ABijeenkomstls we allemaal iets doen, verandert er veel. Betrokkenheid van de kerk, overheid en het bedrijfsleven past hier ook in. Het gaat niet alleen om financiering en sponsoring, hoewel dit natuurlijk wel belangrijk is. Maar mooier is het om te zien wat de projecten met jonge mensen doen. Wanneer je hen er twee/drie weken op uitstuurt om bezig te zijn met bouw van een community, (kinder)accommodatie en kinderwerk geeft vaak een zichtbare mentaliteitsverandering. De focus wordt dan anders en opnieuw ingericht.

Zaken worden plotseling minder belangrijk, terwijl de waardering voor wat men heeft en wat men kan betekenen voor elkaar vergroot wordt.

Het motto van Ton hierbij is: “Touch people, touch hearts”

Zijn motivatie ligt samengevat in onderstand gedichtje van Toon Hermans

Mijn leven is oneindig groot

Een hele kinderschare woont er in

Als het alléén mijn leven was

Dan had het hoegenaamd geen zin.


bestuur foto

L. A. (Lourus) Riemens EMBA.

Voorzitter (Chairman)

LourusRiemens@eyeforothers.nl

+31(0)6 15 86 55 45

Andre-Luigjes

A. C. (André) Luigjes

Penningmeester (Treasurer)

AndreLuigjes@eyeforothers.nl

+31(0)6 538 78 504

A.(Ton) van der Smit

Projectleider en oprichter (Project leader and founder)

TonvanderSmit@eyeforothers.nl

+31 (0)6 3029 6060 (Ned)

+27(0)72 123 9061 (SA)

Wilma Riemens Portret

C.W.(Wilma) Riemens

Ambtelijk secretaresse (Secretary)

WilmaRiemens@eyeforothers.nl

+31(0)318 43 1234

A.F. (Antoinette) Knapen

Ik ben Antoinette Knapen, geboren in 1968 te Nijverdal. Daar woonde ik tot 1990 waarna ik verhuisde naar Apeldoorn. Ik heb twee kinderen een dochter en een zoon.

De opleiding die ik heb gevolgd is bloemsierkunst in Enschede.

Mijn werkzame leven is dan ook begonnen bij bloemisten. Ik heb 5 jaar volledig als bloemist gewerkt en ik ben toen overgestapt naar Albert Heijn. De eerste 2 jaar op de bloemenafdeling en daarna, door verhuizing naar Apeldoorn en dus naar een ander filiaal, als caissière. Al snel ben ik de interne opleiding gaan volgen voor assistent afdelingsmanager waardoor ik op andere afdelingen werd ingezet. Ik werd de vaste vervanger van de financiële en administratieve manager en deze taak heb ik lang mogen doen. In Apeldoorn heb ik nog 12 jaar wekelijks een dag bij een bloemist gewerkt.

Na 20 jaar ben ik gestopt bij de AH en ben ik gaan werken bij Stichting Mudanthe. Een organisatie die zich bezighoudt met Muziek, Dans en Theater en allerlei andere activiteiten in buurten en wijken met deelnemers uit verschillende culturen en met verschillende geloofsachtergronden maar vooral gericht op de Afrikaanse cultuur. Ik kwam binnen als deelnemer voor de muziekavond. Ik heb eerst 4 jaar als vrijwilliger meegewerkt om structuur in de organisatie aan te brengen. In 2008 kreeg ik hier een betaalde baan tot 2013.

Van 2014 t/m 2017 ben ik koster – beheerder van de Jachtlaankerk in Apeldoorn geweest.

Ik heb altijd al een grote wens gehad om iets te doen in een ontwikkelingsland voor kinderen.  In 2012, 2013 en 2014 ben ik werkzaam geweest voor Stichting Amma Lamai in Sri Lanka. Toen ik in november 2015 een artikel las van Eye For Others over hun projecten in Zuid-Afrika heb ik contact opgenomen met Eye For Others en dat resulteerde in een gesprek met Ton. In dat gesprek en de vervolggesprekken sloeg de vonk over en vanaf 2016 ga ik met regelmaat mee naar Ritchie om mee te werken voor het project en de mensen die daarbij betrokken zijn.

E. (Esther) van den Houten

Even voorstellen, ik ben Esther de Ruiter, moeder van 2 prachtige dochters en werkzaam bij Vluchtelingenwerk in Kampen. Ik houd van reizen, zingen en ik kan erg genieten van mooie mensen en natuur om mij heen.

In oktober hoop ik vanuit stichting Eye For Others voor 2 weken naar Zuid-Afrika te gaan.  Met een groep vrijwilligers ga ik me inzetten voor het “Regenboogproject” in Ritchie, een arm dorpje in de Noordkaap. Hiermee gaat een jarenlange droom van mij in vervulling…

Ik zie er ontzettend naar uit mij met hart en handen in te zetten in Gods Koninkrijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaring onvergetelijk wordt!

Wat mij vooral aanspreekt is dat de organisatie al jarenlang investeert in contacten met de lokale bevolking en ondersteunt bij lokale projecten. Hierdoor weet je dat je inzet verschil maakt en het werk doorgaat, ook als je weer vertrekt.

Suid-Afrika; Ek sien jou!

A. (Arnold) Dubbelman

Mijn naam is Arnold Dubbelman. Ik ben docent in Apeldoorn.  Toen ik in 2015 met mijn zoon met Eye For Others naar Afrika ben geweest, had ik maar een droom: “Ik zou graag willen dat mijn leerlingen zien wat ik nu zie”

Deze droom is uitgekomen. Een jaar later heb ik dezelfde reis gemaakt met 20 leerlingen.  Dit was een van de mooiste ervaringen in mijn leven. Mijn stelling is dat de jeugd deugt en dat wij als volwassenen het juiste voorbeeld moeten geven door het goede aan te leren en te wijzen op de dingen die werkelijk waarde hebben.

Het concept van Eye For Others: Circulaire Ontwikkeling Versterking spreekt mij enorm aan: naar elkaar luisteren, elkaar versterken maar vooral van elkaar leren! Als docent is dat mijn hoogste doel in het onderwijs en mijn motivatie om me in te zetten voor Eye For Others..

Eye For 0thers

© 2016 Eye For Others