{:nl}4 november 2018

2 jaar jong, haar kleine handen om een stuk hard wit brood, zittend in een donkere warme shack. Het kind kijkt erg scheel uit haar oogjes. Ze is duidelijk niet helemaal gezond. Ze lijdt aan een alcohol syndroom (FAS) en statistisch gezien is ze ook getroffen door aids. Het syndroom brengt een hoop problemen met zich mee, wat allemaal komt doordat de moeder alcohol heeft genuttigd terwijl ze zwanger was. Tamara, een ontzettend mooie leuke jonge dame, laat graag maar ook een beetje beschaamd  haar shack van 20m2 zien waar ze met 8 mensen in woont, waarvan Tamara de moeder is en de vader onbekend.

Een paar dagen geleden werd er weer uitbetaald en kregen ze de kleine beetjes van de overheid. Voor de mensen daar is er geen betere dag voor een drankje. Ze zon werd heet en begon te branden, overal in de township lag glas en het was echt een puinzooi. Dat laat wel zien dat we in de armste township van Ritchie zitten.

Door de wind stuift er een hoop zand en stof op. Het waait recht door een aantal shacks, omdat ze echt slecht geïsoleerd zijn. Het doet me heel erg denken aan Lou Reed: “Het antwoord ligt in de wind”. Ik zie helaas het antwoord niet. De mensen van XS4ALL, Ton en Antoinette gaan naar de kerk. “Gister, een als onze medeparochianen zelfmoord pleegt. Diepe frustratie omdat je geen uitweg ziet, dat je niet het antwoord weet. Jezus, en niet de politici, geeft ons hoop, de kracht en moed om door te zetten. Jezus wijst ons de weg. Wat ,naast het geloof, doet een bewoner van een van de shacks in de townships in Ritchie.

Morgen beginnen we met onze XS4ALL “Train The Trainer” internetcursussen in het super mooie trainingsgebouw van Eye For Others om 8 uur s ’ochtends. We willen graag een verschil proberen te maken. En mogelijk 1 antwoord proberen te geven.

Paul

[wpbgallery id=4927]{:}{:gb}November 4th, 2018

2 years young, her tiny hands clamped around a hard piece of whitebread, seated in a dark and warm metal shack. The child looks cross eyed. She is obviously not well. She sufferes from the Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and statistically may have also been affected by Aids. FAS entails a host of problems, all caused by alcohol abuse by her mother during her pregnancy. Tamara, a lovely young lady willingly yet also somewhat ashamed shows us her 20m2 home housing 8 people. Tamara is her mother. Father: unknown.

Just a few days ago the monthly paychecks or small governmental handouts were received. No better day for a drink than pay-day. The sun is getting hot. Everywhere empty beer bottles, glass and loads and loads of rubbish. We are in the poorest township of Ritchie.

The wind is blowing up sand and dust. Right through some of the least well built shacks. Reminds me of Lou Reed: “The answer is in the wind”. I don’t see the answer. The XS4ALL crew, Ton and Antoinette are off to church.

“Yesterday, one if our fellow parishioners committed suicide. Deep frustration, seeing no way out preceded his action. Frustration of not seeing the light, not having the answer. Jesus -not politicians- gives hope, the strength to carry on. Jesus shows us the way.” What -if not faith- carries the people living in the shacks of Ritchie?

Tomorrow we start our XS4ALL “Train-the-Trainer internet courses in the beautifully rebuild EyeforOthers training center at 8am.

We’re dying to make a difference. To possibly provide one answer.

Paul

[wpbgallery id=4927]{:}